Bedrijven moeten investeren in goede relaties met de samenleving

Een conflict met lokale gemeenschappen kan aan bedrijven bijzonder veel geld kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, de Harvard Kennedy School en de Clark University, die wereldwijd een aantal mijnbouwprojecten analyseerden en verantwoordelijken van mijnbedrijven en olieproducenten interviewden.

 

De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers duidelijk aan dat vaak onterecht wordt beweerd dat lokale gemeenschappen machteloos staan tegenover grote bedrijven en overheden. Bovendien laat de studie blijken dat investeringen in goede relaties met een lokale gemeenschap voor bedrijven een bijzonder efficiënte strategie kan zijn.

“Conflicten met lokale gemeenschappen hebben er onder meer in de mijnsector en de oliewinning toe geleid dat de kosten van een aantal projecten gevoelig zijn opgedreven en een aantal plannen door de oppositie van de bevolking dienden te worden uitgesteld of opgegeven,” merkt onderzoeksleider Daniel Franks, professor milieu en maatschappij aan de University of Queensland, op.

"Een mobilisatie van de lokale bevolking tegen industriële projecten kan een onderneming dan ook voor zware problemen plaatsen.” Franks berekende dat conflicten met lokale gemeenschappen aan mijnbedrijven een verlies van ongeveer 20 miljoen euro per week kunnen opleveren.

“Conflicten vertalen ecologische en sociale risico’s in zakelijke kosten,” zegt professor Franken. “Vele industriële sectoren proberen kostenbesparingen door te voeren, maar daarbij blijkt men voorbij te gaan aan de mogelijkheden die worden geboden door een investering in betere relaties met lokale gemeenschappen.”

Rachel Davis, professor maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Harvard Kennedy School, merkt op dat het voor bedrijven bijzonder moeilijk is om beschadigde relaties met lokale gemeenschappen te herstellen. Daarom worden volgens haar steeds vaker richtlijnen van de Verenigde Naties over mensenrechten in de risico-berekening van de onderneming teruggevonden. (mah)

Bron: www.express.be - het internetmagazine voor kaderleden en managers

(Secundaire) Thema
Stakeholders
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
21 mei 2014
Terug naar boven
Terug naar boven