man kijkt tussen de sanseveria's

Be Circular: projectoproep voor Brusselse bedrijven

De projectoproep “Be Circular – Ondernemingen” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een onderneming (of een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven) naar meer duurzaamheid willen doen evolueren in de optiek van een circulaire economie. 

De projecten moeten uiterlijk tegen maandag 15 mei 2018 vóór 12.00 uur ingediend zijn via dit platform.

Voor wie?

Alle bedrijven (starters of bestaande ondernemingen, kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De Gewestregering differentieert de ondersteuning naargelang 3 categorieën van economische activiteiten:

 • Be Circular _Lancering of ontwikkeling: richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
 • Be Circular_ Circulair bouwen: betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.
 • Be Circular_IMPACT +: richt zich tot Brusselse ondernemingen voor projecten rond de circulaire economie van gewestelijke omvang, met een grote ambitie op het gebied van impact op het leefmilieu, de tewerkstelling en de ontwikkeling van economische activiteiten.

Waarvoor?

Elk innovatief project dat als doel heeft de kernactiviteiten te laten evolueren naar meer duurzaamheid vanuit een standpunt van circulaire economie en dat verband houdt met één van deze vier thema’s: 

 • 3R: Réparer, Réutiliser, Recycler (Herstellen, Hergebruiken, Recycleren) alle sectoren samen
 • Voedingssector (behalve landbouwproducten)
 • Circulair bouwen
 • Nieuwe economische modellen van de circulaire economie

Om wat te ontvangen?

 • Een specifieke financiële steun van het Gewest die tot € 30.000, € 80.000 of € 200.000 kan oplopen, al naargelang één van de 3 categorieën.
 • Steun op aanvraag van alle bedrijfsondersteunende diensten van het Gewest.
 • Promotie van de resultaten van het goedgekeurde project.

Selectiecriteria 

De projecten zullen beoordeeld worden op grond van 5 criteria:

 1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep (toepassing van de concepten van de circulaire economie).
 2. Ze moeten hun milieu-impact en hun technische haalbaarheid aantonen.
 3. Ze moeten geloofwaardig zijn op economisch vlak.
 4. Ze moeten blijk geven van een innoverend karakter ten opzichte van het aanbod op de Brusselse markt of van een wezenlijke evolutie qua positieve effecten, zowel voor het gewest als voor de belanghebbende partijen van het project.
 5. Potentieel voor het creëren van economische waarde en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nuttige documenten 

Reglement

Administratieve voorwaarden en verplichtingen

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
1 mei 2018
Terug naar boven
Terug naar boven