4 lessen voor duurzaam aankopen

Het Center for Sustainable Procurement (CSP) onderzocht de koplopersrol van AT&T, Best Buy en Dell op het gebied van duurzaam inkopen en trok hier 4 lessen uit voor de leveringsketen.
 

CSP, onderdeel van Business for Social Responsibility (BSR), een internationaal operende netwerkorganisatie, is in 2012 opgericht met als doel het ontwikkelen van kennis en best practices. Het instituut onderzocht onlangs het duurzame inkoopbeleid van drie voorhoede-bedrijven en focuste op producten met een stijgende complexiteit: van eenvoudig (AT&T), medium complex (Best Buy) tot complex (Dell).

Bij AT&T gaat het om aandrijfbanden voor bewegende delen van machines. Dit is een relatief eenvoudig product, waar de winst in duurzaamheid vooral ligt in het verbeteren van energieprestaties. Bij Best Buy richtte het onderzoek zich op wat complexere producten vervaardigd uit materialen die vervangbaar zijn door minder milieubelastende materialen en die ook hergebruik mogelijk maken. Aankoopbeleidtechnisch gezien liggen de grootste uitdagingen bij Dell bij de onderdelen van notebook-computers. Het is een complex product en om het duurzaam te maken in de gehéle levenscyclus moet daar al in de ontwerpfase rekening mee gehouden worden.

Het onderzoek leverde vier lessen voor het optimaliseren van strategieën voor duurzaam aankopen.

1. Pas de strategie aan aan het soort product en de leveranciersrelatie

Gaat het om relatief eenvoudige producten, dan volstaat het om aan de hand van de gewenste duurzaamheidsspecificaties leveranciers (van onderdelen) te vinden met de voordeligste offertes. Inkoop van een complex product(onderdeel) met specificaties waar niet elke leverancier aan kan voldoen, vereisen meer strategische samenwerkingsrelaties. De gewenste leverancier is dan de leverancier met wie intensief samengewerkt kan worden ten behoeve van kennisontwikkeling.

2. Betrek de juiste gesprekspartners bij aankoopbeslissingen

Voor AT&T is het belangrijk in contact te treden met specialisten op het gebied van energie-efficiëntie. Best Buy blijkt juist meer behoefte te hebben aan brede kennis op het gebied van duurzaam aankopen. De input voor de besluitvorming komt dan uit alle delen van de organisatie. Bij Dell betekent duurzaam aankopen nauw en langdurig samenwerken met een select groepje ODM's (original design manufacturers).

3. Formuleer een overtuigende business case voor aanschaf van meer duurzame producten

Er moet duidelijk gemaakt worden wat de voordelen zijn van duurzaamheid. Soms liggen ze op het financiële vlak (kostenbesparingen). In andere gevallen kan verwijzen naar een 'indirecte waarde' (reputatie of behoeften van volgende generaties) helpen bij het ondersteunen van duurzaamheidsdoeleinden.

4. Begin met wat meetbaar is en schaal vervolgens op

Het einddoel (totale duurzaamheid in de hele levenscyclus van producten) vereist veel tijd, inzet en uithoudingsvermogen. Een eenvoudig begin is ook een begin - als je maar momentum behoudt. De drie ondernemingen vonden een goed ankerpunt in de meetbaarheid van energie-efficiëntie. Streven naar reductie van energiegebruik levert kostenbesparing op, ook voor de hele keten.

Bron: sigmaonline.nl, greenbiz.com

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
17 juli 2013
Terug naar boven
Terug naar boven