Projectoproep innovatieve projecten in ecodesign

Vlaanderen Circulair lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in ecodesign te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakte hiervoor 2.000.000 euro vrij. De call sluit af op vrijdag 13 september 2024, 10u s morgens.

Vlaanderen Circulair/OVAM nodigt partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen om ecodesign te stimuleren voor een circulaire economie. Deze call richt zich in de eerste plaats tot designers om hen te stimuleren in de toepassing van ecodesign in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen, diensten en businessmodellen.

Voor wie?

Het ontwerpen van circulaire producten en diensten vereist een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen bedrijven, ontwerpers, kennisinstellingen, etc. Systeemdenken is cruciaal om tot duurzame oplossingen te komen. In deze call willen we vooral de designers zelf stimuleren in de toepassing van ecodesign in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen, diensten en businessmodellen.

Voor welke projecten?

Deze call richt zich op de R-strategieën 'Redesign' en 'Rethink' om de mate van circulariteit in de economie te verhogen. Projecten die inzetten op innovaties in productontwerp én verdienmodellen komen in aanmerking. Ecodesign moet ingebed zijn in een samenwerkingsverband tussen bedrijven en organisaties, een relevant partnerschap dat streeft naar de implementatie van een businessmodel dat eraan gekoppeld is en dit laatste kan niet losgekoppeld worden van het project.

Wanneer we ecodesign gebruiken in het beschrijven van deze call bedoelen we het geheel van keuzes in het ontwerpen van de producten en, zodat de doelstellingen om de materiaalvoetafdruk te verminderen met 30% gerealiseerd kunnen worden in 2030.  Ecodesign omvat dus: design for shared use, re-use, repair, disassembly, recycling, ...  Afhankelijk van de strategie die best ingezet wordt om het product of een dienst meer circulair te maken, wordt de focus van het ontwerpen dus ook meer of minder op één van deze aspecten gelegd.

Wat zijn de vereiste kenmerken voor deze gerichte oproep?

Inhoudelijk:

De ingediende projecten voldoen aan de gestelde focus.
Deze oproep is gericht op samenwerkingsprojecten/partnerschappen die een concrete bijdrage willen leveren aan het stimuleren van ecodesign voor een circulaire economie. De oproep richt zich tot experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten. 

Criteria:

 • Innovatie  
  • Hoe draagt het project bij tot een innovatie op het niveau van het ontwerpen voor circulaire verdienmodellen of het bredere systeem?
  • Welke innovatie kan een sterke impact hebben op (het ontwerpen van) producten en diensten voor een circulaire economie?
  • Welke (systemische) knelpunten worden aangepakt?
  • Innovaties kunnen daarnaast ook betrekking hebben op samenwerking, logistiek, communicatie, ondernemen of beleid.    
 • Economische-, sociale- en maatschappelijke relevantie, impact en opschaalbaarheid 
  • Zal dit innovatieve concept op grotere schaal kunnen ingevoerd worden?
  • Heeft het project ook een sociale meerwaarde, zodat elke Vlaamse burger toegang heeft tot (meer) circulaire producten en diensten?
  • Wat is de duurzaamheid (in het kader van de 5 P’s) van de innovatie op korte en lange termijn?
  • Wat is de impact van de innovatie op het materiaalverbruik? (hoeveelheden, milieu-impact, euro’s). We verwachten hier geen volledige LCA-studies.
  • Welke indicatoren zullen gebruikt worden voor de opvolging van het project en de impact ervan?
 • Relevant partnersamenwerking in en over de keten heen en gebaseerd op samenwerking  
  • Gaat het partnerschap voorbij de bedrijfspoort en de eigen comfortzone?
  • Zijn er designers betrokken bij het project? Zijn dit in-house designers of externe, via onderaanneming?
  • Worden er verschillende complementaire partijen uit de keten en de maatschappelijke vijfhoek betrokken?
  • Biedt de wisselwerking en de ervaring binnen het partnerschap voldoende garantie tot een succesvolle uitrol? 
 • De leer-, demonstratie- en disseminatiewaarde van het project 
  • Wat is de voorbeeldwaarde (voor andere markten, productgroepen, ...) voor wat betreft de impact van het project op de circulariteit van producten en diensten?
  • Wordt er voldoende aandacht besteed aan het capteren van leerlessen?
  • Welke goede praktijken kunnen gedeeld worden? En via welke kanalen wordt dit voorzien?

Niet in deze oproep:

Projecten met als hoofddoelstelling fundamenteel onderzoek en/of puur productontwikkeling vallen niet onder deze oproep. Uitsluitende investeringsaanvragen worden ook uitgesloten.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan je een deelbegroting maken voor het stuk dat je wil laten subsidiëren. Dubbele financiering is niet toegestaan.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: vrijdag 13 september 2024 om 10u 's morgens.

De goedgekeurde projecten moeten starten vóór 31 december 2024 en mogen maximaal 24 maanden duren. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. 

Op dinsdag 25 juni 2024 organiseren we van 10u tot 12u een online infosessie voor geïnteresseerden.