Een groep bezorgde wetenschappers

Open brieven aan beleidsmakers: ambitie gevraagd

Wetenschappers waarschuwen dat de toekomst van EU-burgers op het spel staat door de ontmanteling van de Green Deal. In België richt het FRDO een oproep aan de volgende federale regering.

Terwijl de mensheid planetaire grenzen overschrijdt alsof het vrijblijvende suggesties zijn, staat een reeks verkiezingen voor de deur die de onmiddellijke toekomst van België en Europa zullen bepalen. Een hele hoop mensen die de vinger aan de pols houden, zijn er allerminst gerust in. Daarom richten ze zich aan al dan niet toekomstige beleidsmakers in twee open brieven met één gemeenschappelijk boodschap: laat op dit cruciaal moment de duurzame ambities niet los.

Een belangrijke boodschap van de FRDO aan de volgende federale regering

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) vertegenwoordigt het breed maatschappelijk middenveld van België en is belast met het adviseren van de federale regering in zaken duurzaamheid. Het FRDO richt nu een dringende oproep aan de nieuwe federale regering om meer aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling. In een open brief formuleert het aanbevelingen in domeinen als klimaat en energie, hulpbronnen en circulaire economie, mobiliteit, biodiversiteit en financiering van de transitie, rekening houdend met de beginselen van inclusie, mensenrechten en genderrechtvaardigheid.

De precieze aanbevelingen kan je lezen in het document: Een boodschap van de FRDO aan de nieuwe federale regering.

Ontmanteling Green Deal breng EU-burgers in gevaar

Op Europees niveau is het een groep van wetenschappers die zich tot beleidsmakers richten. Ze wijzen op een aantal recente beslissingen die de milieuagenda van de EU ernstig ondermijnen, zoals de geblokkeerde Natuurherstelwet (NRL) en de vrijstellingen in de Nitraatrichtlijn. Volgens de open brief gaan die beslissingen in tegen wetenschappelijke kennis en zijn ze slecht onderbouwd. Daardoor pakken ze niet de problemen aan die ze beweren op te lossen.

Maar het blijft niet bij een open brief. Tientallen wetenschappers en experts plaatsten ook een persoonlijk verhaal op de website. Daarmee willen ze aan de hand van concrete voorbeelden het belang van een ambitieus en wetenschappelijk onderbouwd milieubeleid illustreren. Zo vertelt een Nederlands bioloog over de heide in zijn buurt, die de extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren niet overleefde. Een andere expert vertelt over onderzoek in Zweedse moeraslandschappen.

Wie MVO Vlaanderen aandachtig volgt (toch?!?) zal er bovendien heel wat verhalen herkennen. Zoals het verhaal over industriereuzen Cargill en Nestlé die voor regeneratieve landbouw kiezen, net zoals Vandemoortele en Axéréal. Of de professor uit Sarajevo die vertelt over de teloorgang van de rijke natuur van Oost-Europa, net als Pim Niesten in onze podcast.

Ze kunnen maar beter luisteren die beleidsmakers. Of we sturen er Al Pacino op af.

Een gewaarschuwd wetgever...