Impact Wizard beeld

Impact Wizard meet maatschappelijke impact

Impact Wizard is een online tool die de maatschappelijke impact van een organisatie of een project zichtbaar maakt.

Hij stelt niet alleen slimme vragen. De tool gidst de gebruiker doorheen heel het proces van de impactevaluatie. Helemaal op maat van de draagkracht, noden en ambities van de organisatie.

Het resultaat: een werkwijze voorgesteld die past bij de inhoudelijke vragen én beschikbare tijd van de gebruiker.

Waarom de maatschappelijke impact meten?

  • Voor de gebruiker maar misschien ook voor anderen
  • Om fondsen te werven
  • Om een team te motiveren: wat levert ons werk op?
  • Om te leren hoe de impact nog kan verhogen.

De Impact Wizard maakt duidelijk hoe een project een verschil kan maken. De gebruiken krijgt ook tips over hoe te communiceren over de maatschappelijke impact.

Gratis testen

Na het aanmaken van een account kunt u de Impact Wizard ongelimiteerd en gratis uittesten gedurende een week. Daarna kunt u een sleutel krijgen voor gebruik op langere termijn. Een coach van het Impactnetwerk kan u begeleiden bij de impactevaluatie.