ikoon openbare vuilnisbak

Gemeentelijke benchmarktool

Wat

De OVAM ontwikkelde een tool om lokale besturen de mogelijkheid te bieden hun afval- en bodemcijfers te benchmarken met andere gemeenten. Deze actie kadert in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Voor wie

De benchmarktool biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige en aantrekkelijke manier inzicht te verwerven in afval- en bodemresultaten. Men kan er inspiratie vinden door eigen cijfers en maatregelen te vergelijken met elke andere Vlaamse gemeente zoals buurgemeente(n), gemeente(n) binnen de eigen intercommunale of Belfius-cluster, alsook met het Vlaamse gemiddelde.

Welke gegevens

Om de benchmark te voeden, zijn betrouwbare gegevens nodig. De OVAM gebruikt hiervoor de cijfers en gegevens die de gemeenten jaarlijks rapporteren, hoofdzakelijk via de online enquête huishoudelijke afvalstoffen en de bijhorende online vragenlijst. Daarnaast gebruikt de OVAM maximaal bestaande databronnen. De correctheid van de data in de benchmarktool hangt dus nauw samen met een correcte rapportering.

De verzamelde data worden dus opnieuw aangeboden maar dan op een manier waarop men kan leren door resultaten te vergelijken met die van andere gemeenten. De benchmark is in eerste instantie een werkinstrument, waarmee gemeenten en hun intercommunale aan de slag kunnen.

De benchmarktool bevat enkel openbare informatie. De restafvalcijfers van elke gemeente werden in het verleden ook reeds door de OVAM gepubliceerd. De cijfers betreffende de selectieve inzameling niet omdat, zeker in intercommunales waar de inwoners op alle intercommunale recyclageparken terecht kunnen, op de cijfers per gemeente een zekere foutmarge zit.

De toepassing

De OVAM beperkt de toegang tot de benchmarktool tot de lokale besturen: steden en gemeenten, intercommunales en VVSG/Interafval. 

U krijgt toegang tot de benchmark via het OVAM-gebruikersbeheer. Bestaande logins krijgen automatisch toegang. Contactpersonen uit de online enquête zonder login sturen we een mail om een login aan te maken. Nieuwe gebruikers krijgen toegang van de beheerder binnen hun organisatie.

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten? De  gegevens van 2017 vallen nu al te bekijken en te vergelijken. De OVAM voegt de gegevens van de lopende enquête zo snel mogelijk toe.

Let er wel op de benchmarktool via Google Chrome te openen.  Enkel via deze browser loopt de tool foutloos.

Je vindt de tool hier.