Beeld ecosportief-klein

Ecosportief, sporten doe je spoorloos!

Met het allereerste project in Vlaanderen en België, Ecosportief, sporten doe je spoorloos!, heeft de lokale sport in Vlaanderen de eerste stappen gezet naar meer duurzaamheid in de sector.

Ook sport laat flinke sporen na op het milieu en de omgeving.

Denk maar aan de hoge CO2-emissies van sportaccommodaties en het intensieve autogebruik bij allerlei sportactiviteiten en sportevenementen, het verbruik van energie en water en de bergen afval. Tevens is er druk op de omgeving en natuurgebieden door lawaai, lichtoverlast en door vervuiling en belasting van water, lucht en bodem. Dit door bv. het gebruik van pesticiden bij terreinbeheer of schade aan natuur door bodemverdichting.

Andere uitdaging is het gebruik van de, zeker in Vlaanderen, beperkte groene ruimte. De trends gaan steeds meer naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, tijdelijke constructies en meer groene ruimtes voor sporten & bewegen in de steden. Dit houdt sporters in de buurt en voorkomt dat zij zich per auto naar verder gelegen natuurgebieden verplaatsen. Dus sporten doe je spoorloos kan!

Het project Ecosportief, sporten doe je spoorloos (2014-2015) was het allereerste project waar ruim 60 actoren uit sport, milieu en natuur samen praktische tools voor sportactoren hebben ontwikkeld, getest en toegepast.

De projectpartners Ecolife vzw, ISB vzw (Vlaams Instituut voor Sportbeheer & Recreatiebeleid) en BOS+ vzw hebben, met steun van de Vlaamse Overheid, deze dynamiek in gang gezet. Deze kruisbestuiving leverde een toolbox met maar liefst 11 instrumenten op.

Vervolgens hebben sportdiensten, -clubs en -evenementorganisatoren deze in de praktijk toegepast om hun impacten te verbeteren. Alle tools zijn gratis beschikbaar op het webplatform www.ecosportief.be, dat verder door sportpartner ISB wordt beheerd.

De online brochure Sporten doe je spoorloos! Voor & door Vlaamse sportactoren vat het hele project samen. Ruim 20 piloten geven hierin inspirerende voorbeelden, tips & tricks en succesfactoren. Een greep hieruit:

 • Gemeenten die sportclubs stimuleren tot ecosportieve acties en dit stapsgewijs in de subsidiebesluiten opnemen.
 • Gemeenten die het College, dankzij de resultaten van de quickscan van hun sporthallen, konden overtuigen in deze accommodaties te investeren.  
 • Sportclubs die voor duurzame sportartikelen en minder verpakkingen gaan  en voor wie afval weggooien geen optie is, maar die een handig zakje gebruiken om het afval mee te nemen.
 • Sportclubs en organisatoren van kindersportkampen die hun jongste leden spelenderwijs en met bezoek aan een bioboer, eigen brooddozen en drinkbussen, vertrouwd maken met duurzame en gezonde voeding en hen sensibiliseren voor het verminderen van afval.

De piloten hebben samen met de partners uit het Ecosportief Netwerk ook hun dromen geformuleerd en vooruit gekeken naar een Ecosportief 2020 in Vlaanderen. Dit leverde 20 pistes op om Ecosportief, sporten doe je spoorloos in heel Vlaanderen te verankeren.

De start is gemaakt. De tools en ervaringen zijn er. Nu wordt de estafettestok doorgegeven. Elke sportbeleidsactor, sportclub, sportdienst en sportevenementenorganisator kan de ecosportieve lat nu hoger leggen en sporten doe je spoorloos tot een evidentie maken.

De Ecosportief toolbox

ACTIEDOMEIN

TYPE INSTRUMENT

Ecosportieve accommodatie

 • Quickscan sportinfrastructuur
 • Handleiding pesticidenvrij beheer sportvelden
 • Checklist afvalbeheer
 • Praktijkfiche LED-verlichting

 

Ecosportieve sportdienst

 • Stappenplan mobiliteit en sportbeleid
 • Charter ecosportieve gemeente
 • Charter ecosportieve sportclub

 

Ecosportief organiseren

 • GroeneVent scan
 • Checklist sportkampen

 

Ecosportieve sportclub

 • Brochure De ecosportieve sportclub

 

Ecosportieve communicatie

 • Communicatiedragers ecosportief