Label recyclagepunt

Circulytics - circulariteit meten

Circulytics ondersteunt de transitie van een bedrijf naar de circulaire economie, ongeacht de sector, complexiteit en omvang.

Dit meetinstrument op bedrijfsniveau beoordeelt meer dan enkel producten en materiaalstromen. Het laat zien in hoeverre een bedrijf circulariteit heeft bereikt in zijn hele bedrijfsvoering.

 

Circulytics doet dit door gebruik te maken van de meest uitgebreide set indicatoren die momenteel beschikbaar is.

Circulytics:

  • Meet de volledige circulariteit van een bedrijf, niet alleen producten en materiaalstromen.
  • Ondersteunt besluitvorming en strategische ontwikkeling voor de adoptie van circulaire economie.
  • Toont de sterke punten en benadrukt de verbeterpunten.
  • Biedt optionele transparantie aan investeerders en klanten over de acceptatie van een bedrijf in de circulaire economie.
  • Biedt duidelijkheid over de prestaties op het vlak van circulaire economie en opent nieuwe kansen om merkwaarde te genereren bij belangrijke stakeholders.

De Circulytics-indicatoren zijn ontwikkeld door de Ellen McArthur Foundation in samenwerking met 13 strategische partners en aangesloten bedrijven. Ze zijn getest door meer dan 30 bedrijven in 2019.

Tijdens de ontwikkeling van Circulytics heeft de Foundation gezocht naar aansluiting bij andere initiatieven die verband hielden met de circulaire economie.