Lege flessen

Circulariteitsscan

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal ingezet. De kern is het sluiten van kringlopen zodat grondstoffen niet bij het afval terechtkomen.  Producten worden zonder kwaliteitsverlies in een minstens evenwaardige toepassing gebruikt. In de loop van de volledige levenscyclus worden ze zoveel mogelijk gedeeld, onderhouden, hersteld en geüpgraded. Pas als laatste optie worden producten gerecycleerd. 

Hoe goed scoort uw product?

Een duurzaam circulair model vraagt om anders te denken over het ontwerp van producten.  Het is een langetermijnvisie waarin ondernemingen productie- en logistieke processen anders gaan inrichten. Maar hoe begint u eraan? Met de circulariteitsscan van Invensus kan u nagaan wat er op dat vlak al gebeurt en wat er nog beter kan. De scan is opgebouwd volgens de levenscyclus van een product en evalueert eveneens de samenwerking met partners in de waardeketen. Met deze tool bepaalt u hoe goed uw product scoort op vlak van circulariteit en hoe u uw product kunt verbeteren.

Doe de circulariteitsscan van Invensus >>