CIMIO - UCLL

CIMIO doet onderzoek naar en ondersteunt trajecten rond impactmeting, duurzame businessmodellen en gedragsverandering, en organisatieontwikkeling. Overheden, organisaties en ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor scoping van hun impactvraag (wat wil ik nu echt meten en waarom), opstellen van een veranderingstheorie en meetplan, of een eenmalige externe evaluatie van een product, dienst of project. Voor wie aan de slag wil met duurzaam ondernemen geven we graag eerstelijnsadvies over sociale en circulaire business- en verdienmodellen, en kunnen we u begeleiden bij het invoeren van de ECG-matrix. We geven ook advies over gedragsverandering richting duurzaamheid (mobiliteit, recycleren, duurzaam aankopen,…) en ontwerpen hiervoor in co-creatie trajecten.

Adres
Groeneweg 151
3001 Heverlee
België
Telefoon
0032488091015
Expertise
Impact meten, Theory of Change, Duurzame businessmodellen, Gedragsverandering, Economy for the Common Good, Social Return on Investment analyse
  • KMO-portefeuille