Blue Box

Wij geloven dat we voor de uitdagingen van vandaag en morgen een andere manier van denken en doen nodig hebben. Deze benadering biedt kansen aan ondernemers en bedrijven om de stap te maken naar vernieuwende en duurzame bedrijfsmodellen die bovendien relevanter zijn voor de nieuwe consument. Blue Box is een creatief en pragmatisch denk- en doebureau dat duurzame innovatie vooral wil realiseren. Alleen zo kan er een echte positieve impact gecreëerd worden. Dit doen we enerzijds door bedrijven en organisaties te helpen om vanuit hun eigen identiteit en competenties in te haken op de uitdagingen van de toekomst. Aan de hand van inspiratiesessies en op basis van business model innovatie zoeken we naar kansen en opportuniteiten met een zo groot mogelijke positieve impact en hoe we deze waar kunnen maken. Daarnaast geloven we in de vele kansen binnen de nieuwe economie. Daarom starten we ook eigen projecten op waarbij we zelf toekomstgericht ondernemerschap in praktijk brengen. Deze projecten geven ons niet alleen extra voldoening, maar ze zorgen er bovendien voor dat we de leerpunten en opgedane ervaring kunnen delen met onze klanten.

Adres
Kipdorp 33
2000 Antwerpen
België
Telefoon
0479822725
Expertise
Wij zetten onze kennis en ervaring op het vlak van circulaire economie, business model design en storytelling in om echte positieve impact te creëren.