BAERT

De missie van LDE is om bruggen te bouwen tussen reguliere economie en sociale economie door uitwisseling van netwerken, kennis en methodieken op HR vlak en op lange termijn directe tewerkstelling te creëren voor kansengroepen en inclusie beleefbaar en zichtbaar te maken.
Dienstverlening :
1. Ondersteuning rond werving & selectie : recruiting tot persoonsgebonden tewerkstellingsmaatregelen en opties rond stage/opleiding
2. Expertisegesprekken : ondersteuning op maat van management tot werkvloer rond vragen als sparringspartner, uitrol van opleidingen, vertrouwenspersoon, ...
3. Audit: analyse van HR vraagstukken op macroniveau tot probleemoplossing op microniveau
4. Opleiding voor startende duurzame ondernemers : leren netwerken om je onderneming uit te bouwen

Adres
Centrumlaan 172
9800 Deinze
België
Telefoon
0472/480461
Expertise
HR vraagstukken oplossen vanuit netwerken, denkkaders en methodieken uit sociale en reguliere economie.