campagnebeeld fair ict flanders

Workshop: Fair & circulair ICT (introductie en draagvlak rond duurzaamheid creëren)

09 september 2019 13:00 tot 17:00

Het project Fair ICT Flanders biedt deelnemende organisaties (*) een leertraject aan. Dat bestaat uit vier workshops, een congres (9 december in Gent) en drie webinars over fair en circulair ICT aankoop- en gebruikssbeleid. De focus ligt op hardware (printers, desk- en laptops, schermen, smartphones,...). Software komt niet aan bod.

De doelstelling van het project, waarbinnen dit leertraject kadert, luidt "Fair ICT Flanders beoogt dat bedrijven, lokale overheden en hogeronderwijsinstellingen concrete stappen ondernemen om een duurzaam ICT aankoop- en verwerkingsbeleid te ontwikkelen. Dit alles met het oog op een duurzamere toekomst en de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van getroffen gemeenschappen in de extractivistische en ICT-productiesector in het Globale Zuiden".

Dit is de eerste workshop in de reeks van vier. Noteer alvast 11 februari 2020, 2 april 2020 en mei-juni 2020 als data voor de resterende drie workshops.

(*) Ook medewerkers van niet-deelnemende organisaties zijn welkom. Graag je deelname melden aan projectcoördinator Kim Claes.

Programma workshop 1

13u00 - 14u45  Catapa

  • Intro leertraject: stilstaan bij het verdere verloop van het project, de opstart van het leertraject en de komende activiteiten.
  • De ICT toeleveringsketen: problemen en uitdagingen voor de toekomst.

15u00 - 17u00 Sustenuto

  • Draagvlak creeren binnen je organisatie voor duurzaamheid (specifiek voor ICT).
  • Draagvlak creeren bij medewerkers en management: we staan stil bij het belang van draagvlak creeren binnen je organisatie rond duurzaamheid. Praktische richtlijnen om dit te doen slagen en om struikelblokken te overwinnen, komen aan bod.

Doelgroep

Aankopers, ICT’ers, duurzaamheidsbeambten/officers van steden, gemeenten, provincies, bedrijven en hogeronderwijsinstellingen.

Prijs
gratis
Ellipsgebouw Vlaamse Overheid
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
België
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Georganiseerd door
Catapa in samenwerking met de Vlaamse overheid
Terug naar boven