kompas

Webinar - Soical Impact Bonds

17 juni 2021 16:00 tot 17:00

Kunnen Social Impact Bonds bijdragen om onze impactgedreven samenleving te rentabiliseren?

We staan op een kantelmoment. Er is nog nooit een grotere behoefte of een beter moment geweest om nieuwe kapitaal­markten aan te spreken die maatschappelijke impact kunnen realiseren. Is het kapitalisme opnieuw uitgevonden? Zijn er nieuwe paden naar impact blootgelegd?

In het huidige klimaat van grote overheids­uitgaven en begrotings­tekorten, dreigen initiatieven voor kansarme groepen uit de boot te vallen. Kan de risico-investeerder hier een bijdrage leveren? Maatschappelijk verantwoorde investeringen, impactevaluaties, sociale outcome contracting (SOC) zoals resultaats­financiering en Social Impact Bonds (SIB) dringen zich op om tegemoet te komen aan de heersende sociale en economische behoeften.

SIB is een veel besproken en controversieel topic. Voor de ene is het nog onbekend terrein, de andere kent er mogelijk al bepaalde aspecten van of heeft er zich in verdiept. Een ding is zeker. Om publiek-private partnerschappen te rentabiliseren is er nood aan nieuwe configuraties.

Wat zijn de pro's en contra's van het dominante SIB-model? Hoe kunnen we samen nadenken over een alternatief financierings­model dat vanuit de vereende krachten van investeerder, sociale organisatie en overheid de beoogde impact verwezenlijkt, waarbij de stem van de kansarme primeert?

Dit online evenement bieden we tweetalig aan: Nederlands - Engels

Programma en experts.

  • Kaat Peeters, Head of Research Centre for Sustainable Organizations, HOGENT en Impact Maker leidt het webinar impactgedreven in.
  • Ian Dewae, Research Centre for Sustainable Organizations, HOGENT, licht transparant het Social Impact Bond mechanisme toe en er worden meteen enkele kritische stellingen opgeworpen.
  • Georgia Efremova, Europese Commissie, geeft een inkijk in de EU-beleids­vooruitzichten inzake dit mechanisme (Engels)
  • Bruno Robino, Europese Investerings Bank, introduceert het advisory platform, van waaruit aan de lidstaten technische bijstand en financiële steun wordt geboden voor het sluiten van zulke sociale outcome contracten. (Engels)
Prijs
gratis maar inschrijven is verplicht
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Georganiseerd door
HOGent
Terug naar boven