Micro degree duurzaamheidscoach

11 september 2023 16:00 tot 31 januari 2024 16:00

De micro degree duurzaamheidscoach is een deel­traject van de bachelor­opleiding bedrijfs­management, afstudeer­richting milieu- en duurzaamheids­management. Een micro degree is een clustering van opleidings­onderdelen binnen een specifiek domein uit een bachelor­opleiding. Voor alle opleidings­onderdelen waarvoor je slaagt ontvang je een creditbewijs.

Deze micro degree bereidt je voor om als duurzaamheidscoach te functioneren in een organisatie. Met dit specialisatietraject, in samenwerking met CIFAL Flanders | UNITAR en erkend door een UNITAR-opleidingscertificaat, verwerf je een doorgedreven kennis rond werken met SDG’s en krijg je een praktische toolbox in handen om de functie van duurzaamheidscoach uit te oefenen.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

Vanuit een basisinzicht in duurzame ontwikkeling (opleidingsonderdeel de VN en duurzame ontwikkeling) ga je aan de slag met de 17 SDG’s. Je leert de verschillende SDG’s grondig kennen in 4 opleidingsonderdelen: SDG’s planetSDG’s peopleSDG’s prosperity en de SDG’s peace en partnership. Circulair ondernemen en duurzame innovaties bekijken we in een apart opleidingsonderdeel.

Als duurzaamheidscoach heb je nood aan een begeleidend instrumentarium om zijn job uit te oefenen. Je zal waardecreatie moeten meten en rapporteren, budgetten voor duurzaamheidsacties moeten voorzien en moeten communiceren, sensibiliseren en dingen in beweging zetten. Dat zie je in de opleidingsonderdelen budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren en change management en communicatie.

De opleiding wordt afgerond met een project duurzaamheidscoach. In dit project ga je, met behulp van het SDG-referentiekader, de stappen identificeren voor een organisatie , die nodig zijn om een preferent duurzaam toekomstscenario te bereiken. Je ontwerpt een duurzaamheidsstrategie en je formuleert een voorstel om deze strategie te implementeren. Je zet daarbij alle competenties in die je in je opleiding hebt geleerd.

De opleiding zet in op interactieve werkvormen en integreert de competenties die in opdracht van de Europese commissie werden uiteengezet in het “European sustainability competence framework”. Het studiemateriaal wordt aangeboden in het Engels maar de contactmomenten en de examens worden gegeven in het Nederlands.

Gent
Henleykaai 84 (Campus Mercator)
9000 Gent
België