startbeeld commonscongres

(digitaal) Commonscongres

27 november 2020 9:30 tot 16:00

Dit congres wil beleidsmakers, ambtenaren, academici en burgers informeren over het commonsgedachtegoed, inspireren via concrete commonsgerichte praktijkverhalen en activeren via interactieve workshops. 

Een common ontstaat zodra je samen met enkele anderen een stukje van de wereld - een boerderij, een natuurgebied, een visvijver of een digitale encyclopedie zoals Wikipedia - afbakent en daarvoor zelf nieuwe spelregels afspreekt. Afbakenen is niet gelijk aan afsluiten. Essentieel voor een gemeengoed is dat iedereen toegang krijgt en blijft krijgen.

Welke richting gaan we uit?  

Allerhande crises volgen elkaar in snel tempo op: bankencrisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, democratische crisis, oprukkende armoede, de COVID 19-pandemie,… Hebben we in deze geglobaliseerde omgeving nog grip op de wereld? Er lijkt allesbehalve duidelijkheid of consensus over de richting die we uit moeten, noch voor politici, experten, ondernemers, laat staan voor gewone burgers.  

Kantelmoment 

In onze geschiedenis waren er nog moeilijke kantelmomenten, die gepaard gingen met veel onzekerheden, grote noden, veranderingen. Telkens gingen die periodes gepaard met een verhoogde commonsactiviteit. Kleine groepjes mensen begonnen samen te experimenteren, uit te vinden, te leren en te vernieuwen. Een voorbeeld zijn de mutualiteiten die in de tweede helft van de negentiende eeuw overal oppopten. Later vormden ze de basis van onze sociale zekerheid. 

De hele wereld verbeteren, lukt niet. Samen kunnen we wel kleine stukjes wereld afbakenen en hier samen al doende experimenteren, leren, oefenen, vallen en opstaan, zonder altijd te weten waarnaartoe, zonder dat er consensus bestaat. Die zogenaamde ‘commonslabs’ zijn overal in Vlaanderen al bijzonder actief.

Programma

Het congres focust op inspirerende lezingen en workshops. Het maakt ruimte voor kritische reflectie en debat. Wat is de rolverdeling tussen publieke sector, privésector en de gemeenschap? Wat zijn de valkuilen? Hoe die overwinnen? Het congres biedt tevens kansen om nieuwe banden te smeden en nieuwe netwerken te vormen.

Prijs
vrije bijdrage
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Georganiseerd door
De Universiteit Antwerpen, denktank Oikos en Commons Lab
Terug naar boven