campagnebeeld opleiding circulaire stedenbouw

Circulaire stedenbouw

14 februari 2020 9:00 tot 16:4521 februari 2020 9:00 tot 16:4528 februari 2020 9:00 tot 16:4506 maart 2020 9:00 tot 16:4513 maart 2020 9:00 tot 16:4520 maart 2020 9:00 tot 16:4527 maart 2020 9:00 tot 16:4503 april 2020 9:00 tot 16:4524 april 2020 9:00 tot 16:4508 mei 2020 9:00 tot 16:4515 mei 2020 9:00 tot 16:4512 juni 2020 9:00 tot 16:45

VIBE en Howest Hogeschool organiseren samen vanaf 2020 de opleiding ‘Circulaire stedenbouw’. De eerste opleiding in Vlaanderen waarin je meer te weten komt over dit razend interessante én actuele thema. Een hands-on opleiding waarbij theorie en praktijk afwisselen zodat je de verworven kennis direct kan toepassen op een concrete case.

De uitbouw van toekomstbestendige, klimaatrobuuste en gezonde steden en gemeenten is een heuse opdracht voor beleidsmakers, stedenbouwkundigen en andere bouwprofessionals. Deze opleiding geeft je de handvaten om zelf aan de slag te gaan in jouw stad of gemeente. Gedurende een semester ga je samen met gerenommeerde experten en lesgevers dieper in op de mogelijkheden van circulaire stedenbouw. 

Wat?

In de eerste plaats denken we bij circulariteit aan het optimaliseren van materialenstromen door kringlopen te sluiten. Als we het op stedenbouwkundig niveau beschouwen, komt er heel wat meer bij kijken.

Circulaire stedenbouw betekent in de eerste plaats verantwoord omgaan met de aarde, de ruimte én alle soorten stromen die er in en uit de stad vloeien. Denk aan grondstoffen, materialen, afval, water, energie, voedsel en verkeer. Problemen trachten we te vermijden door zoveel mogelijk lokaal en in korte ketens te werken, én door samen te werken met de natuur en de bewoners en gebruikers van de stad of het dorp. Kortom: om tot toekomstbestendige, klimaatrobuuste en gezonde steden en gemeenten te komen moeten we alles geïntegreerd benaderen.

In deze opleiding focussen we op circulaire stedenbouw als onderdeel van duurzame stedenbouw.

We maken ruimte voor kennisoverdracht, discussie, voorbeeldprojecten en een praktijkoefening in een multidisciplinaire samenwerking. Dankzij deze combinatie worden studenten gevoed met actuele informatie en kennis, leren ze van elkaar, leren ze kritisch nadenken en leren ze last but not least theorie om te zetten naar de praktijk.

Wetende dat de meeste mensen een drukke agenda hebben, voorzien we voldoende tijd voor samenwerking en reflectie tijdens de lessen en ateliers zelf. Deze opleiding vraagt beperkte voorbereiding tussen de lessen door.

Inhoud

Volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:

1. Maatschappelijke uitdagingen

2. Inspelen op de context

3. Participatie en integratie

4. Hergebruik en recyclage

5. Collectieve oplossingen

6. Sluiten van water- en energiekringlopen

7. Kwaliteitsbewaking

8. Rol van het beleid

Deze opleiding wordt aangeboden als een specialisatieopleiding. Het is een initiatief van Howest en VIBE vzw.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers, ambtenaren, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, architecten, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, aannemers en andere geïnteresseerden.

Opleidingsconcept

De opleiding ‘Circulaire stedenbouw’ is een echte hands-on opleiding. Deelnemers krijgen ’s ochtends theorielessen waarbij ze de verworven inzichten ’s namiddags toepassen op een concrete case. Dit gebeurt telkens onder begeleiding van gerenommeerde experten.

De theoretische lessen in de voormiddag worden gebruikt als inspiratie voor de casestudie.

De casestudie wordt gemaakt in kleine groepjes van ongeveer 4 personen. Deze groepssamenstelling gebeurt zo interdisciplinair mogelijk zodat de deelnemers elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren. Het lesschema ziet er als volgt uit:

  • 09u00-09u30: Intro
  • 09u30-10u15: Lezing 1
  • 10u15-11u00: Lezing 2
  • 11u00-11u15: Koffiepauze
  • 11u15-12u00: Lezing 3
  • 12u00-12u45: Panelgesprek met de drie sprekers
  • 12u45-13u45: Lunchpauze
  • 13u45-16u45: Ontwerpatelier case

We bieden je ook de kans om tijdens een reflectiemoment een zelf gekozen case te bespreken en te evalueren. Als deelnemer krijg je zo de kans om je project vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Begeleiding

Er zijn twee vaste begeleiders: Hannelore Goens (Howest) en Eva Heuts (VIBE). Per dag wordt er ook een externe expert aangesteld die de case zal helpen begeleiden.

Hannelore Goens is architect met verschillende jaren praktijkervaring. Ze heeft als onderzoeker gewerkt aan Europese innovatieve onderzoeksprojecten die onderzoek deden naar biobased bouwen (Grow2Build) en circulair bouwen (BAMB). Momenteel werkt ze als lector en onderzoeker bij Howest, waar ze o.a. verantwoordelijk is voor de integratie van het aspect duurzaamheid in de opleiding Toegepaste Architectuur.

Eva Heuts is architect-stedenbouwkundige en heeft zowel bij VIBE als in haar vorige functie als stedenbouwkundig ontwerper en ruimtelijk planner bij studiebureau Stramien ruime ervaring met duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning, kernversterking en -verdichting, de herstructurering van bestaande wijken, de herbestemming van leegstaande sites en gebouwen, ontwerpend onderzoek op verschillende niveaus… Als projectcoördinator voor het VLAIO-proeftuinproject RenoseeC heeft ze bovendien ervaring als onderzoeker met betrekking tot collectief renoveren in kansarme wijken. Ze is tevens medeauteur van het boek Duurzame stedenbouw in woord en beeld.

Lesgevers

Onder andere Luc Eeckhout (evr-architecten), Jelle Vandenberghe (PXL), Karl-Filip Coenegrachts (Cities of people), Felix Aerts (Toestand vzw), Pieter Van den Broeck (KU Leuven), Erik Grietens (BBL), Julie Marin (KU Leuven) en An Eijkelenburg (OVAM).

Prijs
€1500 (zonder korting); €1350 (VIBE leden)
Howest, Campus Brugge Station
Rijselstraat 5
8200 Brugge
België
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Georganiseerd door
VIBE en Howest Hogeschool
Terug naar boven