Instrumenten

Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

Circulariteitsscan

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal ingezet. De kern is het sluiten van kringlopen zodat grondstoffen niet bij het afval terechtkomen.  Producten worden zonder kwaliteitsverlies in een minstens evenwaardige toepassing gebruikt. In de loop van de volledige levenscyclus worden ze zoveel mogelijk gedeeld, onderhouden, hersteld en geüpgraded. Pas als laatste optie worden producten gerecycleerd. 

Groentool

De groentool informeert eenieder die bezig is met groen in de stad - zoals planners, planters, bouwers, ontwerpers en analisten - over de mogelijkheden die groenaanplantingen bieden om de leefkwaliteit van een wijk of buurt te verbeteren.

Ook bedrijven of beheerders van bedrijventerreinen kunnen de tool als inspiratiebron gebruiken en ontdekken dat ze verschillende maatregelen kunnen nemen: ontharding, aanplanten van bomen, struiken, hagen, groene gevels en dakoppervlaktes. 

Common Good Balans

Alles kan beter, wist Marc Uytterhoeven al enige tijd geleden.

Wil jouw bedrijf beter inspelen op de behoeften van de klanten, een aangenamere plek worden om te werken, beter voor het milieu zorgen, democratischer beslissen,  dan kan jij daarvoor beroep doen op een ‘common good' balans. Deze ‘gemene goed’ balans geeft weer hoe sociaal, solidair, rechtvaardig, ecologisch en democratisch jouw onderneming of organisatie is.

Hoe jouw bedrijf de verschillende stappen zet om een gemene goed balans op te maken vind je op de site van ‘economy for the common good’.

eDiv - Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

Mag je van een kandidaat-werknemer vragen om een foto aan zijn cv toe te voegen? Mag je een oudere werknemer een opleiding weigeren? Hoe reageer je op een vraag om een gebedsruimte in je bedrijf? Mag je kandidaten met diabetes, astma of overgewicht weigeren?

Om werkgevers deze en andere vragen rond de antidiscriminatiewetgeving te helpen beantwoorden, heeft het UNIA, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum eDiv ontwikkeld, een gratis onlineopleiding voor de privésector en de overheid.

Hier vind je meer achtergrondinformatie over deze eDiv-tool. 

Klimaatplein voor energiebewust ondernemen

Energiebewustheid staat steeds vaker bovenaan de ondernemersagenda. Spaar je energie, dan spaar je het milieu, maar ook je eigen portemonnee.

Met de CO2-voetafdruk calculator kan je de CO2-uitstoot van je bedrijf inschatten. Dat is een eerste stap in het verkleinen van de impact op klimaatverandering. 

Wil je effectief in energiebesparing investeren, dan ontdek je in een overzichtelijke tool met de terugverdientijden. 

Op deze site van het Klimaatplein vind je ook nog andere tools zoals de verlichtingsscan, afvaltest, subsidiewijzer, preventiescan klimaatverandering, enz. 

Gratis e-boek 'Maatschappelijk verantwoord communiceren'

Wil jij de waarden van je bedrijf vertalen naar doelen voor een MVO aanpak? Maak dan gebruik van het gratis e-boek over 'Maatschappelijk verantwoord communiceren'. Dat word je gratis aangeboden door Monique Janssens, expert in ethiek en communicatie. 

Terug naar boven