Instrumenten

Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

Common Good Balans

Alles kan beter, wist Marc Uytterhoeven al enige tijd geleden.

Wil jouw bedrijf beter inspelen op de behoeften van de klanten, een aangenamere plek worden om te werken, beter voor het milieu zorgen, democratischer beslissen,  dan kan jij daarvoor beroep doen op een ‘common good' balans. Deze ‘gemene goed’ balans geeft weer hoe sociaal, solidair, rechtvaardig, ecologisch en democratisch jouw onderneming of organisatie is.

Hoe jouw bedrijf de verschillende stappen zet om een gemene goed balans op te maken vind je op de site van ‘economy for the common good’.

eDiv - Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

Mag je van een kandidaat-werknemer vragen om een foto aan zijn cv toe te voegen? Mag je een oudere werknemer een opleiding weigeren? Hoe reageer je op een vraag om een gebedsruimte in je bedrijf? Mag je kandidaten met diabetes, astma of overgewicht weigeren?

Om werkgevers deze en andere vragen rond de antidiscriminatiewetgeving te helpen beantwoorden, heeft het UNIA, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum eDiv ontwikkeld, een gratis onlineopleiding voor de privésector en de overheid.

Hier vind je meer achtergrondinformatie over deze eDiv-tool. 

Klimaatplein voor energiebewust ondernemen

Energiebewustheid staat steeds vaker bovenaan de ondernemersagenda. Spaar je energie, dan spaar je het milieu, maar ook je eigen portemonnee.

Met de CO2-voetafdruk calculator kan je de CO2-uitstoot van je bedrijf inschatten. Dat is een eerste stap in het verkleinen van de impact op klimaatverandering. 

Wil je effectief in energiebesparing investeren, dan ontdek je in een overzichtelijke tool met de terugverdientijden. 

Op deze site van het Klimaatplein vind je ook nog andere tools zoals de verlichtingsscan, afvaltest, subsidiewijzer, preventiescan klimaatverandering, enz. 

Gratis e-boek 'Maatschappelijk verantwoord communiceren'

Wil jij de waarden van je bedrijf vertalen naar doelen voor een MVO aanpak? Maak dan gebruik van het gratis e-boek over 'Maatschappelijk verantwoord communiceren'. Dat word je gratis aangeboden door Monique Janssens, expert in ethiek en communicatie. 

Diagnose duurzaam aankoopbeleid

Jouw bedrijf heeft een beleid voor duurzame aankopen. Wil jij dat snel en op een kwalitatieve manier doorlichten? Dan kan je gebruik maken van een gratis instrument, jou aangeboden door Ecovadis. Het zou 10 minuten duren en geen verplichtingen inhouden. 

Een praktische gids voor circulair bedrijfstextiel

Bedrijfstextiel

Bedrijfstextiel is kledij en stoffen zoals uniformen, werkkledij, beschermkledij, linnen, enz. die in bedrijven gebruikt worden. De meeste bedrijven gooien dat allemaal regelmatig weg. Al dit afgedankte textiel heeft een enorme impact op het milieu.

Om die reden gaf de OVAM in 2017 opdracht aan Centexbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, om onderzoek te voeren naar de voornaamste ‘verdoken’ bedrijfstextielstromen. Op basis van de onderzoeksresultaten wil deze gids producenten, leveranciers en gebruikers van bedrijfstextiel inspireren en aanmoedigen om hun textiel op te nemen in de circulaire economie

Aanbevelingen

Deze praktische gids voor ‘Circulair bedrijfstextiel’ is opgebouwd rond acht ontwerpstrategieën. U beschouwt deze set best als een kwalitatieve tool eerder dan een kwantitatief werkinstrument. Dit biedt het voordeel om op korte tijd resultaat en mogelijke verbeteropties te kunnen genereren. De praktijk leert dat kwalitatieve tools vaak het meest bruikbaar zijn voor de actoren in de ontwerp- en ontwikkelingsfase.

Zelf aan de slag

Om de richtlijnen in de praktijk om te zetten kunnen best alle actoren binnen de volledige toeleveringsketen deelnemen en worden ze dus liefst ook betrokken bij het ontwerp van bedrijfstextiel. Meer info over hoe u dat moet aanpakken vindt u hier

Terug naar boven