Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

regenboogvlag

LGTB-inclusie en Duurzaamheid E-learning tool

De kernboodschap van de SDG's is 'laat niemand achter'. Ze bieden dus de ultieme kans om tegelijk aan duurzaamheid én inclusie van LGBT-personen te werken.

Deze unieke e-learning - ontwikkeld door çavaria en FOS met steun van de Vlaamse overheid - toont je hoe door in te zoomen op SDG 8 - waardig werk voor iedereen realiseert.

Label recyclagepunt

Circulytics - circulariteit meten

Circulytics ondersteunt de transitie van een bedrijf naar de circulaire economie, ongeacht de sector, complexiteit en omvang.

Dit meetinstrument op bedrijfsniveau beoordeelt meer dan enkel producten en materiaalstromen. Het laat zien in hoeverre een bedrijf circulariteit heeft bereikt in zijn hele bedrijfsvoering.

overleg

Stakeholdermanagement Tool

 Als bedrijf sta je midden in de maatschappij en ontdek je dat een strategisch stakeholderbeleid noodzakelijk is voor je beleidsvoering en duurzame ontwikkeling.

Iedere stakeholder of belanghebbende heeft immers eigen verwachtingen en behoeften. Inzicht krijgen in de verschillende stakeholders en in de stakeholderrelaties om te ontwikkelen tot meer duurzame relaties vormt de uitdaging voor elke bedrijfsleider en/of directieteam.

Deze Tool helpt je daarbij.

Terug naar boven