Instrumenten

Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

oudere en jongere collega in discussie

Audit Duurzaam Mensbeleid

Je hebt het beste voor met je personeel, maar hoe ervaren je medewerkers het mensbeleid van je kmo?

Met de antwoorden op de vragenlijst Audit Duurzaam Mensbeleid krijg je zicht op je sterke punten. Je weet ook meteen hoe je de organisatie kan bijsturen en verduurzamen. De output van de audit levert dus meteen ook inspiratie voor je employer brand.

Terug naar boven