Instrumenten

Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

afbeelding #VerduurSamen

#VerduurSamen

#VerduurSamen is een online instrument dat een overzicht biedt van de te nemen stappen om te komen tot een MVO-beleid.

Er bestaat niet één algemene aanpak die voor iedereen geldt. Het stappenplan maakt de gebruiker wel wegwijs in de manier waarop MVO kan worden aangepakt.

#VerduurSamen geeft ook een aantal voorbeelden en nuttige websites mee die specifiek van toepassing zijn op bedrijven uit de hout- en meubelsector.

pictogrammen van 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

GoodCrowd

GoodCrowd is een gratis online tool voor het consulteren van stakeholders, gebaseerd op de Sustainable Development Goals.

Stakeholderconsultatie is een belangrijk onderdeel van MVO. Door stakeholders te bevragen, kan je onder meer verwachtingen, reacties en suggesties van belanghebbenden van je organisatie in kaart brengen.

logo Toolbox Human Rights FIDO

Toolbox Human Rights

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceerde de TOOLBOX Human Rights op de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 2018).

Deze toolbox bundelt de belangrijkste mensenrechtenverdragen, regelgevingen en dossiers in één overzichtelijke website.

Zo kunnen bedrijven, organisaties en hun stakeholders hun beleid/praktijken makkelijker afstemmen om de schending van mensenrechten te voorkomen en het respect voor mensenrechten te bevorderen in al hun activiteiten.

afbeelding Kit Duurzame Ontwikkeling

Kit Duurzame Ontwikkeling

De Kit Duurzame Ontwikkeling is een initiatief van de Stichting Toekomstige Generaties.

Deze starterskit is werkelijk een doe-instrument dat tot doel heeft het begrip 'duurzame ontwikkeling' begrijpbaar te maken en om te zetten in bruikbare verbeterpunten per project.

De kit bestaat (voorlopig) in 3 verschillende versies:

  • kit projecten
  • kit evenementen
  • kit kampen
Terug naar boven