Instrumenten

Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

overleg

Stakeholdermanagement Tool

 Als bedrijf sta je midden in de maatschappij en ontdek je dat een strategisch stakeholderbeleid noodzakelijk is voor je beleidsvoering en duurzame ontwikkeling.

Iedere stakeholder of belanghebbende heeft immers eigen verwachtingen en behoeften. Inzicht krijgen in de verschillende stakeholders en in de stakeholderrelaties om te ontwikkelen tot meer duurzame relaties vormt de uitdaging voor elke bedrijfsleider en/of directieteam.

Deze Tool helpt je daarbij.

Terug naar boven