Foutmelding

Er is een ongeldige keuze vastgesteld. Neem contact op met de websitebeheerder.

Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

waterdruppel

Waterbarometer

De Waterbarometer brengt in kaart hoe waterbewust een bedrijf is, hoe het omgaat met waterrisico’s en hoe goed het gewapend is tegen potentiële droogterisico’s nu en in de toekomst.

Hij voorziet een aantal scenario’s voor alternatief watergebruik samen met een voorstel voor mogelijke droogtemaatregelen

Terug naar boven