Instrumenten

Onderstaande links verwijzen naar tests en scans op externe websites. De meeste zijn online beschikbaar en gratis. U kunt natuurlijk ook terecht bij bureaus die u ondersteunen bij het in kaart brengen van uw mvo-prestaties.

Electriciteitspiloon

Duurzame energietools voor kmo’s

Bedrijfsleiders die willen besparen op energie weten best vooraf hoeveel ze kunnen besparen en hoe ze dat best doen.

Twee handige tools helpen daarbij:

  • KMO-energiewijzer
  • EnergieID.

eDiv - Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

Mag je van een kandidaat-werknemer vragen om een foto aan zijn cv toe te voegen? Mag je een oudere werknemer een opleiding weigeren? Hoe reageer je op een vraag om een gebedsruimte in je bedrijf? Mag je kandidaten met diabetes, astma of overgewicht weigeren?

Om werkgevers deze en andere vragen rond de antidiscriminatiewetgeving te helpen beantwoorden, heeft het UNIA, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum eDiv ontwikkeld, een gratis onlineopleiding voor de privésector en de overheid.

Hier vind je meer achtergrondinformatie over deze eDiv-tool. 

Een praktische gids voor circulair bedrijfstextiel

Bedrijfstextiel

Bedrijfstextiel is kledij en stoffen zoals uniformen, werkkledij, beschermkledij, linnen, enz. die in bedrijven gebruikt worden. De meeste bedrijven gooien dat allemaal regelmatig weg. Al dit afgedankte textiel heeft een enorme impact op het milieu.

Om die reden gaf de OVAM in 2017 opdracht aan Centexbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, om onderzoek te voeren naar de voornaamste ‘verdoken’ bedrijfstextielstromen. Op basis van de onderzoeksresultaten wil deze gids producenten, leveranciers en gebruikers van bedrijfstextiel inspireren en aanmoedigen om hun textiel op te nemen in de circulaire economie

Aanbevelingen

Deze praktische gids voor ‘Circulair bedrijfstextiel’ is opgebouwd rond acht ontwerpstrategieën. U beschouwt deze set best als een kwalitatieve tool eerder dan een kwantitatief werkinstrument. Dit biedt het voordeel om op korte tijd resultaat en mogelijke verbeteropties te kunnen genereren. De praktijk leert dat kwalitatieve tools vaak het meest bruikbaar zijn voor de actoren in de ontwerp- en ontwikkelingsfase.

Zelf aan de slag

Om de richtlijnen in de praktijk om te zetten kunnen best alle actoren binnen de volledige toeleveringsketen deelnemen en worden ze dus liefst ook betrokken bij het ontwerp van bedrijfstextiel. Meer info over hoe u dat moet aanpakken vindt u hier

Gereedschap

Energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest

Nood aan een online scan of calculator om je onderneming door te lichten, maar je ziet door de bomen het bos niet meer? Geen nood! EMIS heeft een overzichtelijke lijst gepubliceerd met meer dan honderd tools, gerangschikt per thema, die jou als ondernemer een duwtje in de rug geven.

Terug naar boven