Project “duurzaam van 9 to 5” helpt werknemers duurzaam ondernemen

03 november 2009

De vzw Arbeid & Milieu, een samenwerkingsverband tussen milieu- en vakbewegingen in Vlaanderen, pakt uit met een actie om werknemers en hun vertegenwoordigers warm te maken voor duurzaam ondernemen. Via een informatiemap, opgebouwd rond zeven thema’s, tracht men ondernemers van onderuit aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Doel is ook MVO bespreekbaar te maken op alle niveaus van ondernemingen.

De projectmap legt vakbondsafgevaardigden en hun militanten op een eenvoudige en praktische wijze uit wat duurzaam ondernemen inhoudt, waarom dat voor hen van belang kan zijn, rond welke thema’s ze kunnen werken en welke kanalen en tools ze daarvoor kunnen gebruiken. Zo wordt duidelijk dat milieu een belangrijk thema is om de toekomst van een bedrijf te garanderen omdat grondstoffen steeds duurder en dus schaarser worden, en dat ook een aangename werkomgeving belangrijk is voor de sfeer, motivatie en grotere winsten, waar elke werknemer baat bij heeft.

Zeven thema’s

Concreet wordt gewerkt rond zeven thema’s: duurzaam personeelsbeleid, duurzaam woon-werkverkeer, duurzaam energiebeheer, duurzaam aankopen, duurzaam materiaalbeheer, duurzaamheidsrapportering en duurzaam beleggen van pensioenfondsen of groepsverzekeringen.

Aan de hand van concrete vragen en praktijkvoorbeelden kunnen vakbondsafgevaardigden dan in overleg met hun werknemers bepalen welke thema’s in hun bedrijf van belang zijn en prioriteit hebben. Elk thema heeft een map met een checklist en verschillende deelthema’s. Achteraan volgt een lijst met de folders, brochures en andere informatieve kanalen die elke vakbond ter beschikking heeft. Het resultaat van een intense samenwerking tussen de vzw Arbeid & Milieu, het ABVV, het ACV en ACLVB.

Aanpak vanuit werknemers zelf

Maar waarom is deze aanpak ‘van onderuit’, met name vanuit werknemers en hun vertegenwoordigers, zo belangrijk? Thijs Calu, educatief medewerker bij Arbeid & Milieu verduidelijkt: “We merken vaak dat initiatieven m.b.t. duurzaam ondernemen op managementniveau, door de hogere kaders van een bedrijf, worden opgestart. Werknemers zijn dan weinig bij de beslissing betrokken. Ook werknemers en vakbondsafgevaardigden hebben vaak goede ideeën op vlak van duurzame initiatieven, maar er kan een hoge drempel zijn doordat men niet exact weet hoe men dit bij de bazen kan aanbrengen. En dat is een gemiste kans, zowel voor de onderneming als voor de werknemer. Door middel van onze brochures willen we de vakbondsafgevaardigden wijzen op hun rechten en hun informatie meegeven over de mogelijkheden rond de verduurzaming op hun bedrijf.”

De vzw Arbeid & Milieu gaat dus o.m. uit van de kracht van vakbondsmilitanten. “Dat klopt.” zegt Calu. “Vakbondsmilitanten hebben een aantal rechten via de syndicale organen. Zij kunnen adviezen formuleren over bijvoorbeeld financiële aangelegenheden in de ondernemingsraad. Als dit goed wordt aangepakt kan een bedrijf via deze organen overtuigd worden om in duurzaamheid te investeren. Veel van de voorgestelde maatregelen leveren immers ook centen op voor de onderneming, een argument dat de werkgever al sneller over de streep trekt. Als vakbondsmilitanten voldoende geïnformeerd zijn, kunnen ze dus wel degelijk iets realiseren."

De projectmap bevat een basisstappenplan, waarin duidelijk wordt dat het erg belangrijk is om MVO bespreekbaar te maken, maar dan wel in dialoog met de andere werknemers. Daarnaast kan elkeen die dat wenst op de website van zijn/haar vakbond de ‘voetafdruk voor maatschappelijk ondernemen’ voor zijn bedrijf berekenen. Deze tool werd ontworpen door Ecolife vzw en het HIVA (hoger instituut voor arbeid), en kan als uitgangspunt voor acties gebruikt worden.

De actie 9 to 5 richt zich niet op één sector, maar naar zowat alle Vlaamse ondernemingen volgens Calu. “In principe is het project gericht op alle soorten ondernemingen, al zijn er natuurlijk steeds ondernemingen waar onze brochures bruikbaarder zullen zijn dan andere. Zo zal een kantoor  op vlak van energie-efficiëntie wellicht minder kunnen realiseren, dan een energie-intensief productiebedrijf. Het soort bedrijf speelt dus wel een rol, en afhankelijk van het thema zal een brochure meer of minder relevant zijn. Maar de meeste zaken kunnen in meer of mindere mate op alle soorten bedrijven worden toegepast.”

Het verspreiden van de brochures zal tijdens de komende weken (vanaf november 09) gebeuren. De mensen die meewerkten aan het project zijn alvast zeer enthousiast.

Veerle Mertens

Meer info:

Arbeid en Milieu, project 9 to 5Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)2 774 60 35 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven