Werknemersbetrokkenheid

MVO wordt pas een zichtbaar onderdeel van de identiteit van een onderneming als de medewerkers denken en werken volgens het uitgangspunt dat de economische rentabiliteit (profit) van een bedrijfsproces het meest optimaal te realiseren is als tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het milieu (planet) en het sociale welzijn (people) die daarbij betrokken zijn. Zonder in MVO geïnteresseerde medewerkers komt MVO binnen een bedrijf niet van de grond. Zij moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen ervaren als een belangrijke toegevoegde waarde voor het bedrijf om vervolgens de intentie te hebben er iets in hun werk mee te doen. Werknemersbetrokkenheid wordt ook verwoord als de ‘sense of mission’, de emotionele band die gecreëerd wordt tussen bedrijf en medewerkers indien de bedrijfswaarden aansluiten bij hun persoonlijke waarden.

Meer lezen over Werknemersbetrokkenheid

Nieuw

Instrument: Generatiebril maakt nieuwe mogelijkheden zichtbaar voor teams en organisaties
De generatiebril maakt deel uit van het project WISE (werken aan intergenerationele samenwerking en ...
Duurzaamheid moet beleidsthema zijn voor de cultuursector
Instrument: Horizons: ontwikkelingstool voor duurzaamheids- en innovatiestrategie
Binnen welke ecologische grenzen moet een organisatie blijven in een duurzame economie en wat zijn d...
Kan cultuur de wereld redden?

Praktijkvoorbeeld in de kijker

Gezondheidsbeleid IHC Merwede bekroond met Gouden Certificaat

Foto Merwede

Het International Institute for Health Management and Quality bekroonde dit jaar het gezondheidsbeleid van IHC Merwede. De scheepsbouwer en partner van MVO Nederland haalde een gezondheidsmanager in dienst om de leefstijl van de medewerkers gezonder te maken. En dat wierp zijn vruchten (en kilo’s) af.

Meer info


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven