Werknemersbetrokkenheid

MVO wordt pas een zichtbaar onderdeel van de identiteit van een onderneming als de medewerkers denken en werken volgens het uitgangspunt dat de economische rentabiliteit (profit) van een bedrijfsproces het meest optimaal te realiseren is als tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het milieu (planet) en het sociale welzijn (people) die daarbij betrokken zijn. Zonder in MVO geïnteresseerde medewerkers komt MVO binnen een bedrijf niet van de grond. Zij moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen ervaren als een belangrijke toegevoegde waarde voor het bedrijf om vervolgens de intentie te hebben er iets in hun werk mee te doen. Werknemersbetrokkenheid wordt ook verwoord als de ‘sense of mission’, de emotionele band die gecreëerd wordt tussen bedrijf en medewerkers indien de bedrijfswaarden aansluiten bij hun persoonlijke waarden.

Meer lezen over Werknemersbetrokkenheid

Praktijkvoorbeeld in de kijker

BOZAR ging niet voor de goedkoopste, maar voor de meest duurzame catering

In 2012 kreeg het Belgische kunstencentrum BOZAR het label ‘ecodynamische onderneming’. Vorig jaar trokken ze de lijn van hun duurzaamheidsinspanningen door naar de catering. “Bij de zoektocht naar een leverancier was duurzaamheid doorslaggevend. We kozen niet voor de goedkoopste”, vertelt interne communicatieverantwoordelijke Geraldine Jacobs.Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven