Veiligheid en gezondheid (verwijderen) verfijnd met Voeding, tabak (verwijderen) en Instrumenten (verwijderen) 11 - 20 van 20 resultaten

Play-it-Forward

Play-it-Forward is een strategische businesstool in spelvorm die als doel heeft bedrijven aan te zetten om duurzaam en creatief te innoveren. Als uw bedrijf vastloopt in een verzadigde markt en een uitweg zoekt of als u zo veel nieuwe product/dienst ideeën heeft en niet weet hoe kiezen, dan is deze tool misschien wel iets voor u. Onder begeleiding van 2 adviseurs worden werknemers van alle hoeken van het bedrijf - eventueel aangevuld met externe stakeholders - bijgestaan om op structurele wijze innovatief te denken.

Meer informatie
Prevent - Instrumenten

Bij Prevent, een multidisciplinair kennisinstituut gericht op welzijn op het werk, kunt terecht voor verschillende diensten en producten die u helpen bij het uitstippelen en implementeren van uw preventiebeleid.

Meer informatie
Richtlijnen voor het beschermen van kinderrechten en internationaal handelen

Unicef, UN Global Compact en Save the Children hebben richtlijnen opgesteld om bedrijven te begeleiden in het omgaan met kinderrechten. Zij halen tien maatregelen aan waar bedrijven rekening mee moeten houden indien ze kinderen op de werkvloer en in de gemeenschap willen beschermen. De richtlijnen zijn gebaseerd op bestaande standaarden, best practices en initiatieven. Het is de eerste keer dat richtlijnen rond dit onderwerp zo expliciet worden uitgeschreven.  

Meer informatie
SA 8000 standaard voor MVO en mensenrechten

SA 8000 is een internationale standaard voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer specifiek voor de waarborg van verantwoorde arbeidsomstandigheden. De standaard bevat normen op het vlak van kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid en veiligheid, verloning, werkuren, discriminatie, disciplinaire maatregelen, vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen. Deze standaard kan door zowel kleine als grote organisaties worden aangewend.

Meer informatie
safetySCAN: Conformiteitscontrole veiligheidswetgeving

Volledig conform de geldende veiligheidswetgeving blijven, is geen sinecure. Heel wat verplichtingen vragen een continue opvolging en vereisen tijdig de nodige acties. safetySCAN, een interactieve preventiechecklist op cd-rom, helpt u daarbij.

Meer informatie
Tools om arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren

Het verzekeren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bij onderaannemers is een grote – en vaak complexe – uitdaging voor heel wat bedrijven met internationale productieketens. Hoe het mis kan lopen, werd onlangs schrijnend duidelijk met de tragedie in Bangladesh. Global Compact ontwikkelde echter al verschillende handige instrumenten die hulp bieden om gezonde en veilige arbeidsstandaarden te implementeren en onderhouden.

Meer informatie
Uitwisselingsplatform businessideeën


Sociale-economieondernemingen worden door de markt, de overheid en de klanten uitgedaagd om voortdurend te innoveren, om in te spelen op maatschappelijke trends en noden en om nieuwe tewerkstelling voor kansengroepen te creëren. Het Innovatiepunt wil deze groeitrend van sociale businessinnovatie versterken door samenwerking tussen ondernemingen te stimuleren en te begeleiden. In een goede balans tussenstrategische openheid en ondernemersgeslotenheid worden de ideeën getoetst, gevormd en tot realisatie gebracht.

Fase 1: Open innovatie

Het online Uitwisselingsplatform Sociale Economie wil een stimulans vormen om ideeën te delen waarna ze worden geclusterd, becommentarieerd, versterkt, verbeterd en de aanzet vormen voor de trajecten door er visieateliers rond op te zetten. Deze inspirerende bijeenkomsten brengen visies en ideeën van mensen met diverse achtergronden samen om tot sterke concepten van producten en diensten te komen. Het lerend netwerk is de plek waar alle leerlessen van de verschillende acties samen komen en binnen het werkveld sociale economie, maar ook daarbuiten, worden uitgedragen.

Fase 2: Gesloten werkateliers

Met businessideeën uit open innovatie of direct uit het werkveld wordt de stap gezet naar werkateliers. Op dat moment wordt de groep gesloten. Een trekker is de initiatiefnemer, partners worden bepaald en afspraken over eigenaarschap en samenwerken worden gemaakt. De partners spelen een cruciale rol om vanaf de start naar implementatie te werken. Het concept wordt uitgeschreven tot een actie­ en businessplan. 

Het Innovatiepunt zorgt voor de methodologie, procesbegeleiding en inhoudelijke expertise, een ondersteuningsbudget van gemiddeld 10.000 euro per innovatietraject en feedback van een extern ondernemerscomité. 


 

Meer informatie
VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan beoordelingscriteria omtrent veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer informatie
Vernieuwde www.mvovlaanderen.be brengt meer vaart in maatschappelijk verantwoord ondernemen

U heeft het waarschijnlijk al gemerkt. De website www.mvovlaanderen.be zit in een nieuw jasje.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De informatieve functie van de website werd versterkt met meer praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties. De nieuwe navigatie op basis van een uitgebreide thematische ingang (vier hoofdthema’s en een twintigtal subthema’s) en een nieuwe sectorale invalshoek maakt de informatie ook meer toegankelijk.

Meer informatie
WOrking Conditions and Control Questionnaire

De WOCCQ (WOrking Conditions and Control Questionnaire)© is een collectieve diagnosemethode voor psychosociale risico's (stress) in verband met het werk.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Geen verfijning mogelijk.Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven