Veiligheid en gezondheid (verwijderen) verfijnd met Publicaties (verwijderen) 1 - 10 van 16 resultaten

Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk (BeSWIC) - Publicaties

Dit nationaal netwerk biedt informatie inzake preventie, bescherming en welzijn op het werk. Initiatiefnemer is het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het Belgisch steunpunt (de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) coördineert het netwerk en beheert de informatie.

Meer informatie
De watervoetafdruk: natte broertje van de ecologische voetafdruk

Ecolife en WWF lanceren een nieuw begrip: de watervoetafdruk.  Van een persoon, een regio of land is het de som van de hoeveelheid water die hij verbruikt (direct) en de hoeveelheid die nodig is om de geconsumeerde producten te maken (indirect). Op macroschaal is de totale watervoetafdruk de som van grijs water (vervuild), blauw water (irrigatie en verdamping) groen water (neerslag op akkers).

Meer informatie
Documentatie veiligheid en gezondheid

Op de website van Prevent, een multidisciplinair kennisinstituut gericht op welzijn op het werk, vindt u heel wat documentatie over veiligheid en gezondheid.

Meer informatie
European SME's and social and environmental responsibility

In deze publicatie worden de resultaten weergegeven van een Europees onderzoek over KMO's en MVO.

Meer informatie
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk - Publicaties en Onderzoek

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (European Agency for Safety and Health at Work) heeft als doel om informatie die verband houdt met veiligheid en gezondheid op het werk te verzamelen en te analyseren, en ervoor te zorgen dat er steeds meer informatie beschikbaar komt. Het Agentschap heeft tot taak de arbeidsplaatsen in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken, en vooral om een effectieve preventiecultuur in de werkomgeving te bevorderen.

Meer informatie
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Publicaties

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u publicaties over de verschillende aspecten van de reglementering over welzijn op het werk en over de instrumenten voor toepassing van de reglementering op de arbeidsplaats: codex over het welzijn op het werk en ARAB, risicoanalyse, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, stress, preventie van RSI, biologische agentia, ...

Meer informatie
MVO-gids voor kmo's "Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer."

Deze gids wil kmo's helpen om concreet aan de slag te gaan met MVO. De gids maakt kmo's vertrouwd met de belangrijkste aspecten van MVO. U vindt er ook heel wat praktische tips, advies en praktijkvoorbeelden.

Meer informatie
Praktische tips en inspirerende praktijkvoorbeelden voor de sociale economie

Het derde deel van het Handboek Management in de Sociale Economie is zopas verschenen. Hierin leest u meer over de lokale diensteneconomie, goed bestuur en supported employment (ondersteunde werkgelegenheid, nvdr). Het geeft leidinggevenden en stafmedewerkers in de sociale economie praktische hefbomen om de ontwikkeling van hun organisatie te versterken.

Meer informatie
Preventie van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ... in het kort

Om de regelgeving omtrent “psychosociale belasting op het werk” beter te leren kennen, omschrijft deze brochure eerst de noties omtrent deze materie. De verschillende elementen voor de invoering van een preventiebeleid worden in detail besproken. Verder komen de actiemiddelen aan bod voor de personen die menen een psychosociale belasting op het werk te ondervinden.

Meer informatie
Preventisme: Europese praktijkvoorbeelden

Preventisme is een Europees project uitgevoerd door het European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises, met steun van de European Agency for Safety and Health at Work. Gedurende dit project werden praktijkvoorbeelden verzameld over de preventie van ongevallen in KMO's. De praktijkvoorbeelden, verzameld bij Belgische en andere Europese bedrijven uit verschillende sectoren, kun je raadplegen op de site, apart of gebundeld.

Meer informatie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven