MVO integreren in de strategie (verwijderen) verfijnd met Handel, verhuur (verwijderen) en Publicaties (verwijderen) 1 - 10 van 32 resultaten

A Guide to CSR in Europe

De publicatie 'A Guide to CSR in Europe. Country Insights by CSR Europe’s National Partner Organisations' omvat een overzicht van de stand van zaken, prioriteiten en trends rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 20 Europese lidstaten.

 

Meer informatie
Achieving high performance. CSR at the heart of business

Studie waarin op basis van (een overzicht van) empirisch onderzoek wordt aangetoond dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een positief effect heeft op de performantie van een bedrijf.

Meer informatie
Basisboek MVO

Een bank adviseert klanten om niet teveel te lenen, een oliemaatschappij investeert in zonne-energie, een bierbrouwer voert campagne tegen overmatig alcoholgebruik en de textielsuper controleert haar toeleveranciers op kinderarbeid. Het lijkt te mooi om waar te zijn en het heet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Meer informatie
Bouwen aan een duurzame economie

In het boek ‘Bouwen aan een duurzame economie. Investeren in de toekomst’ bewijzen pioniersbedrijven uit binnen- en buitenland dat investeren in een duurzame economie hand in hand gaat met een gezonde, winstgevende bedrijfsvoering.

Meer informatie
Brochure "Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het rendeert!"

Met de brochure ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het rendeert!’ wil het provinciebestuur van Antwerpen ondernemingen ondersteunen bij hun inspanningen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie
Circular Advantage
Cover publicatie Circular Advantage

De circulaire economie is een volwaardig 'alternatief' model dat groei loskoppelt van het gebruik van schaarse grondstoffen; dé uitdaging waarmee elke onderneming steeds meer wordt geconfronteerd.

Meer informatie
De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ketenmanagement

Verantwoord ondernemen is "hot". Verantwoord ketenbeheer neemt hierbinnen een prominente plaats in. Dit boek levert een bijdrage aan de discussie en uitvoering van deze thematiek. Concreet wordt dit gedaan door een overzicht te geven van issues in de context van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer en worden er concrete voorbeelden aangereikt van instrumenten om de implementatie van verantwoorde ketenpraktijken te bevorderen.

Meer informatie
Duurzame Ontwikkeling voor Dummy's

Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling heeft een nieuwe brochure uit over de basisprincipes van duurzame ontwikkeling. De brochure geeft in een notendop aan wat de belangrijkste ideeën achter duurzame ontwikkeling zijn. Het is géén uitgebreide gids, maar vertelt in 10 pagina's wat u over het onderwerp moet weten.

Meer informatie
Economic Actors' Participation in Social and Environmental Resposability - A Guide to Promoting Ethics and Sustainable Development

Het concept 'duurzaam ondernemen' impliceert een vorm van economische ontwikkeling die ecologisch en sociaal verantwoord is. Deze realiteit moedigt ondernemingen aan om verantwoordelijkheid op te nemen op twee niveau's: het ecologische en het sociale. Maar bedrijven zijn niet de enige spelers in dit domein: over de hele wereld werken andere economische actoren zoals NGO's, vakbonden, consumentenorganisaties, beleidsmakers, .. aan innovatie door een ethische aanpak te integreren.

Meer informatie
Ethical Corporation Magazine

Maandelijks, Engelstalig tijdschrift met nieuws, interviews en artikels over MVO.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Geen verfijning mogelijk.Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven