Mobiliteit (verwijderen) verfijnd met Hout-, meubelindustrie (verwijderen) 51 - 60 van 63 resultaten

Sociale dialoog maakt het verschil - resultaten van het DIAMOND-project

Het ABVV en ACV werkten rond diverse MVO-thema’s een aantal specifieke acties en instrumenten uit. Dit gebeurde binnen het zogenaamde DIAMOND-project (DIAloog Maatschappelijk ON Dernemen). Een project met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, waarbij Arbeid & Milieu en het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven optraden als partners van ACV en ABVV.

Meer informatie
Sustain25

SUSTAIN25 – uw partner voor MVO rapportering!

Sustain25 helpt u op een deskundige, praktische en enthousiaste wijze om duurzaam ondernemen waar te maken binnen uw organisatie. Een MVO beleid geeft u concurrentie  voordeel  en toont uw maatschappelijk engagement aan de buitenwereld. Veel MVO gegevens zijn reeds beschikbaar in uw organisatie en via eigen tools realiseer ik samen met u op korte termijn een kwaliteitsvol duurzaamheidsrapport (GRI gebaseerd of niet)!

Meer informatie
Telewerken: een nieuw perspectief op mobiliteit

In de studie 'Telewerken: een nieuw perspectief op mobiliteit' wordt aangetoond dat de positieve effecten van e-werken op ons leefmilieu alleen al voor Brussel een jaarlijkse besparing tussen twee à vierhonderd miljoen euro op het vlak van verkeerscongestie, atmosferische vervuiling, geluidshinder en verkeersongevallen opbrengt

Meer informatie
Toolbox Mobiliteitsmanagement

De Toolbox Mobiliteitsmanagement helpt bedrijven bij het ontwikkelen van een eigen vervoerplan en bij het succesvol stimuleren van openbaar vervoer, collectief bedrijfsvervoer, carpool en fietsen in het woon-werk en zakelijk verkeer.

Meer informatie
Uitrit4

Uitrit4 is een jong adviesbureau gespecialiseerd in mobiliteit en de professionalisering van duurzaamheid. Uitgangspunt is, dat duurzaam ondernemen winst moet opleveren voor mens, milieu én de kassa. 

Meer informatie
Uitweg - tijdschrift over mobiliteit

Uitweg is een gratis tijdschrift van het Agentschap Infrastructuur, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Het behandelt actuele en algemene onderwerpen rond mobilteit met aandacht voor verkeersveiligheid en duurzame transportmiddelen.

Meer informatie
Uitwisselingsplatform businessideeën


Sociale-economieondernemingen worden door de markt, de overheid en de klanten uitgedaagd om voortdurend te innoveren, om in te spelen op maatschappelijke trends en noden en om nieuwe tewerkstelling voor kansengroepen te creëren. Het Innovatiepunt wil deze groeitrend van sociale businessinnovatie versterken door samenwerking tussen ondernemingen te stimuleren en te begeleiden. In een goede balans tussenstrategische openheid en ondernemersgeslotenheid worden de ideeën getoetst, gevormd en tot realisatie gebracht.

Fase 1: Open innovatie

Het online Uitwisselingsplatform Sociale Economie wil een stimulans vormen om ideeën te delen waarna ze worden geclusterd, becommentarieerd, versterkt, verbeterd en de aanzet vormen voor de trajecten door er visieateliers rond op te zetten. Deze inspirerende bijeenkomsten brengen visies en ideeën van mensen met diverse achtergronden samen om tot sterke concepten van producten en diensten te komen. Het lerend netwerk is de plek waar alle leerlessen van de verschillende acties samen komen en binnen het werkveld sociale economie, maar ook daarbuiten, worden uitgedragen.

Fase 2: Gesloten werkateliers

Met businessideeën uit open innovatie of direct uit het werkveld wordt de stap gezet naar werkateliers. Op dat moment wordt de groep gesloten. Een trekker is de initiatiefnemer, partners worden bepaald en afspraken over eigenaarschap en samenwerken worden gemaakt. De partners spelen een cruciale rol om vanaf de start naar implementatie te werken. Het concept wordt uitgeschreven tot een actie­ en businessplan. 

Het Innovatiepunt zorgt voor de methodologie, procesbegeleiding en inhoudelijke expertise, een ondersteuningsbudget van gemiddeld 10.000 euro per innovatietraject en feedback van een extern ondernemerscomité. 


 

Meer informatie
Vernieuwde www.mvovlaanderen.be brengt meer vaart in maatschappelijk verantwoord ondernemen

U heeft het waarschijnlijk al gemerkt. De website www.mvovlaanderen.be zit in een nieuw jasje.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De informatieve functie van de website werd versterkt met meer praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties. De nieuwe navigatie op basis van een uitgebreide thematische ingang (vier hoofdthema’s en een twintigtal subthema’s) en een nieuwe sectorale invalshoek maakt de informatie ook meer toegankelijk.

Meer informatie
Vlaamse KMO’s aan de slag met eco-efficiëntie: de eco-efficiëntiescan online

In 2006 lanceerde de OVAM een subsidieprogramma voor Vlaamse KMO’s: de eco-efficiëntiescan. 1.000 Vlaamse ondernemingen zijn inmiddels doorgelicht op het vlak van eco-efficiëntie. Het doel: ‘meer bedrijfsomzet met minder milieuimpact’.

De eerste analyses wijzen op een succes: 92% van de deelnemende bedrijven ondernam ondertussen actie. Die inspanningen resulteerden in een gemiddelde energiedaling met 8% en een daling van het waterverbruik met 4%. De geproduceerde hoeveelheid afval bleef stabiel, ondanks een toenemende productie-omzet. Uiteindelijk bespaarde zowat elke deelnemende onderneming financiële kosten en vaart het milieu er ook goed bij. De OVAM is overtuigd van het nut van de eco-efficiëntiescan en plaatst deze online voor alle Vlaame KMO’s op http://www.ovam.be/eco-efficientiescan.

Meer informatie
Vlaamse Overheid geeft interactieve infosessie over MVO-onderzoeksproject 2011

MVO is een thema dat de afgelopen jaren steeds belangrijker werd. Ondernemingen en organisaties worden geconfronteerd met een vraag naar meer duurzaamheid en transparantie in hun activiteiten vanuit de samenleving, vanuit consumenten, werknemers, NGO's, beleidsmakers en andere ondernemingen. Maar hoe kunnen bedrijven en organisaties hieraan concreet tegemoet komen? Hoe kan de overheid hen hierbij helpen? Wat kan de rol van de bedrijfsorganisaties zijn? Om op die vragen een antwoord te kunnen bieden, startte het departement Werk en Sociale Economie twee projecten op.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Selecteer hieronder enkele trefwoorden...Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven