Mobiliteit (verwijderen) verfijnd met Hout-, meubelindustrie (verwijderen) 51 - 60 van 66 resultaten

Reynaers Aluminium zet in op duurzame mobiliteit medewerkers

In 2011 liet Reynaers Aluminium een mobiscan uitvoeren. De aluminiumproducent kreeg zo een duidelijk beeld over het woon-werkverplaatsingsgedrag van haar personeelsleden. Het betekende de start van een mobiliteitsplan waarbij fietsen en carpoolen centraal staat. “Na twee jaar bereikten we onze doelstellingen, wat bewijst dat het plan werkte”, zegt Karin Reynaers, Facility & Mobility Director.

Meer informatie
Schuttelaar & Partners nv

Schuttelaar & Partners (S&P) biedt strategisch advies en communicatie-oplossingen op het terrein van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en gezondheid. Onze klanten lopen uiteen van bedrijfsleven, de overheid en ngo’s tot wetenschappelijke instituten.

Meer informatie
Slimweg: info over duurzame mobiliteit

Slimweg is een info- en adviespunt voor iedereen die meer wil weten over duurzame mobiliteit. Zowel particulieren als bedrijven kunnen er terecht. Ben je op zoek naar jouw ideale route? Wil je weten van welke fiscale voordelen je kunt genieten? Ben je op zoek naar een partner in duurzame mobiliteit? Slimweg biedt je alle informatie onder één dak. Samen  van A naar B met minder CO2!

Meer informatie
Sociale dialoog maakt het verschil - resultaten van het DIAMOND-project

Het ABVV en ACV werkten rond diverse MVO-thema’s een aantal specifieke acties en instrumenten uit. Dit gebeurde binnen het zogenaamde DIAMOND-project (DIAloog Maatschappelijk ON Dernemen). Een project met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, waarbij Arbeid & Milieu en het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven optraden als partners van ACV en ABVV.

Meer informatie
Sustain25

SUSTAIN25 – uw partner voor MVO rapportering!

Sustain25 helpt u op een deskundige, praktische en enthousiaste wijze om duurzaam ondernemen waar te maken binnen uw organisatie. Een MVO beleid geeft u concurrentie  voordeel  en toont uw maatschappelijk engagement aan de buitenwereld. Veel MVO gegevens zijn reeds beschikbaar in uw organisatie en via eigen tools realiseer ik samen met u op korte termijn een kwaliteitsvol duurzaamheidsrapport (GRI gebaseerd of niet)!

Meer informatie
Telewerken: een nieuw perspectief op mobiliteit

In de studie 'Telewerken: een nieuw perspectief op mobiliteit' wordt aangetoond dat de positieve effecten van e-werken op ons leefmilieu alleen al voor Brussel een jaarlijkse besparing tussen twee à vierhonderd miljoen euro op het vlak van verkeerscongestie, atmosferische vervuiling, geluidshinder en verkeersongevallen opbrengt

Meer informatie
Toolbox Mobiliteitsmanagement

De Toolbox Mobiliteitsmanagement helpt bedrijven bij het ontwikkelen van een eigen vervoerplan en bij het succesvol stimuleren van openbaar vervoer, collectief bedrijfsvervoer, carpool en fietsen in het woon-werk en zakelijk verkeer.

Meer informatie
Uitrit4

Uitrit4 is een jong adviesbureau gespecialiseerd in mobiliteit en de professionalisering van duurzaamheid. Uitgangspunt is, dat duurzaam ondernemen winst moet opleveren voor mens, milieu én de kassa. 

Meer informatie
Uitweg - tijdschrift over mobiliteit

Uitweg is een gratis tijdschrift van het Agentschap Infrastructuur, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Het behandelt actuele en algemene onderwerpen rond mobilteit met aandacht voor verkeersveiligheid en duurzame transportmiddelen.

Meer informatie
Uitwisselingsplatform businessideeën


Sociale-economieondernemingen worden door de markt, de overheid en de klanten uitgedaagd om voortdurend te innoveren, om in te spelen op maatschappelijke trends en noden en om nieuwe tewerkstelling voor kansengroepen te creëren. Het Innovatiepunt wil deze groeitrend van sociale businessinnovatie versterken door samenwerking tussen ondernemingen te stimuleren en te begeleiden. In een goede balans tussenstrategische openheid en ondernemersgeslotenheid worden de ideeën getoetst, gevormd en tot realisatie gebracht.

Fase 1: Open innovatie

Het online Uitwisselingsplatform Sociale Economie wil een stimulans vormen om ideeën te delen waarna ze worden geclusterd, becommentarieerd, versterkt, verbeterd en de aanzet vormen voor de trajecten door er visieateliers rond op te zetten. Deze inspirerende bijeenkomsten brengen visies en ideeën van mensen met diverse achtergronden samen om tot sterke concepten van producten en diensten te komen. Het lerend netwerk is de plek waar alle leerlessen van de verschillende acties samen komen en binnen het werkveld sociale economie, maar ook daarbuiten, worden uitgedragen.

Fase 2: Gesloten werkateliers

Met businessideeën uit open innovatie of direct uit het werkveld wordt de stap gezet naar werkateliers. Op dat moment wordt de groep gesloten. Een trekker is de initiatiefnemer, partners worden bepaald en afspraken over eigenaarschap en samenwerken worden gemaakt. De partners spelen een cruciale rol om vanaf de start naar implementatie te werken. Het concept wordt uitgeschreven tot een actie­ en businessplan. 

Het Innovatiepunt zorgt voor de methodologie, procesbegeleiding en inhoudelijke expertise, een ondersteuningsbudget van gemiddeld 10.000 euro per innovatietraject en feedback van een extern ondernemerscomité. 


 

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Selecteer hieronder enkele trefwoorden...Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven