Mensenrechten (verwijderen) verfijnd met Bouw (verwijderen) 1 - 10 van 42 resultaten

Bedrijven en mensenrechten. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De mensenrechtenverantwoordelijkheid van bedrijven is in het wetenschappelijk onderzoek een vrij nieuw thema, dat talrijke conceptuele vragen oproept. Deze houden onder meer verband met het principe van de rechtstreekse derdenwerking, de verhouding tussen 'hard' en 'zacht' recht, de samenhang tussen burgerlijke en politieke rechten en economische en sociale rechten en het evenwicht tussen negatieve en positieve mensenrechtenverplichtingen.

Meer informatie
Beltrami, een bedrijf met een visie op Duurzaam Ondernemen

Beltrami is een groothandel in natuursteen met hoofdkantoor in Harelbeke. De ontginning en primaire bewerking van deze stenen vindt de laatste jaren meer en meer plaats in derde wereldlanden. Hoe kan Beltrami de keten van verschillende toeleveranciers controleren en verzekeren dat er geen kinderarbeid is en dat er veilige en gezonde werkomstandigheden zijn in de mijnen en de fabrieken? Een moeilijk proces, maar Beltrami durft het aan.

Meer informatie
Business & Human Rights Resource Centre - Company policy

Op de site van het Business & Human Rights Resource Centre vindt u talrijke internationale voorbeelden van mensenrechtenbeleid in bedrijven

Meer informatie
Business and Human Rights. Dilemmas and Solutions

Bedrijven die van de mogelijkheden van globalisatie gebruik maken werken in landen waar corruptie, ongelijkheid, interne conflicten en schending van de mensenrechten schering en inslag zijn. Hoe wapenen zij zich tegen deze uitdagingen?

Meer informatie
CCI.BE (Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België)

Voka (http://www.voka.be) is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door Voka - Vlaams Economisch Verbond en Voka - Kamers van Koophandel. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, vertegenwoordigt 18.000 ondernemingen en organisaties uit 24 sectoren. Het aanbod van Voka  is zeer divers en steeds gericht op het ondersteunen en begeleiden van organisaties en bedrijven in verandering en groei.

Voka - Vlaams Economisch Verbond staat voor standpuntbepaling en belangenbehartiging (lobbying bij politiek, overheid en overleg met sociale partners). Dit alles wordt ondersteund door een sterk kenniscentrum.
 
De acht Voka - Kamers van Koophandel staan voor netwerking en een sterke dienstverlening (ondernemingsloket, opleidingen, vorming, infosessies, werkgelegenheidsinitiatieven, informatie, ...)

De Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België is de overkoepelende organisatie voor de Kamers van Koophandel in België en voor de Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland. Zij verdedigt de belangen van haar leden en vertegenwoordigt het kamernetwerk op nationaal, Europees en internationaal niveau. De Federatie plaatst duurzaamheid en MVO hoog op de agenda van de Kamers.

Meer informatie
Corporate Human Rights Obligations: in Search of Accountability

Hedendaagse omstandigheden stellen uitdagingen aan effectieve bescherming en promotie van mensenrechten. Traditioneel worden mensenrechten bekeken als de relatie tussen de overheid en het individu. Globalisatie zorgt echter voor dat bedrijven soms een impact hebben over het welzijn van vele burgers die verder reikt dan deze van sommige overheden. Dit doet vragen rijzen bij de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven betreffende mensenrechten.

Meer informatie
De Sustainability Challenge: daag jouw organisatie uit in MVO!

De Sustainability Challenge is een tool die werd ontwikkeld om jouw organisatie uit te dagen op het vlak van MVO. Aan de hand van een methodische aanpak leggen we de vinger op wat nu jouw belangrijkste MVO issues zijn. Het resultaat is een concrete en op maat gemaakte MVO-aanpak, gefocust op de kernissues voor jouw organisatie. Zo wordt MVO morgen al een reële meerwaarde. 

Meer informatie
Deloitte

Deloitte verleent diensten met een hoge toegevoegde waarde in de verschillende domeinen van het bedrijfsbeheer. Het Belgische bedrijf maakt deel uit van de internationale groep Deloitte Touche Tohmatsu, een van de grootste dienstverleners aan ondernemingen ter wereld, met meer dan 190.000 medewerkers in meer dan 150 landen. In België is Deloitte marktleider van audit – en adviesbureaus met meer dan 2500 medewerkers verdeeld over 10 klantenkantoren. We adviseren openbare instellingen en privébedrijven in de financiële, juridische en fiscale sfeer alsook op het gebied van management, informatica, duurzaamheid en nieuwe technologieën.

Meer informatie
Duurzaamheidsspellen: spelenderwijs omgaan met duurzaamheid

U kunt MVO op verschillende manieren omzetten naar praktijk. En die hoeven niet altijd even droog of theoretisch zijn. Wat dacht u van spellen die duurzaamheid promoten? Die kunnen namelijk zeer interessant zijn voor zowel bedrijfsleiders, werknemers als familie. Er bestaan in talrijke spellen in verschillende landen. We doen voor u een greep uit het ruime aanbod. We maken daarbij onderscheid tussen bordspellen en internetspellen.

Meer informatie
eDiv: innovatieve e-learningtool over antidiscriminatiewetgeving

Mag je van een kandidaat-werknemer vragen om een foto aan zijn cv toe te voegen? Mag je een oudere werknemer een opleiding weigeren? Hoe reageer je op een vraag om een gebedsruimte in je bedrijf? Mag je kandidaten met diabetes, astma of overgewicht weigeren? Om werkgevers een die en andere vragen rond de antidiscriminatiewetgeving te helpen beantwoorden, heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum eDiv ontwikkeld, een gratis onlineopleiding voor managers en HR-verantwoordelijken in de privésector en bij de overheid.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Selecteer hieronder enkele trefwoorden...Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven