Competentieontwikkeling (verwijderen) verfijnd met Energie, water (verwijderen) 51 - 60 van 66 resultaten

Still Movin

Still Movin is een Gents bedrijf actief in de opleidingssector. Bijzonder is dat ze zich focussen op programma’s rond gedrags- en cultuurverandering binnen organisaties. Via specifieke op maat samengestelde programma’s werken ze aan een meer duurzame betrokkenheid van medewerkers, aan een positieve attitude en gezondheidsbewustzijn om bijvoorbeeld absenteïsme te reduceren. Stress, motivatie, omgaan met veranderingen, concentratie, energiemanagement en thema’s als voeding, relaxatie, ademhaling en slaap komen aan bod tijdens de trainingen.

Meer informatie
Streetwize

Streetwize is een coaching- en trainingsbureau dat een totaal pakket aanbiedt inzake people management. Wij zijn de “learning partner” voor de innoverende organisatie. Met op maat ontwikkelde werkvormen en materialen ondersteunen we de leerprocessen in de organisatie.
Door zijn diversiteitsknow-how kan Streetwize voor elke klant een oplossing op maat aanbieden omtrent management, innovatie, communicatie en motiverende inspiratie.

Meer informatie
Sustain25

SUSTAIN25 – uw partner voor MVO rapportering!

Sustain25 helpt u op een deskundige, praktische en enthousiaste wijze om duurzaam ondernemen waar te maken binnen uw organisatie. Een MVO beleid geeft u concurrentie  voordeel  en toont uw maatschappelijk engagement aan de buitenwereld. Veel MVO gegevens zijn reeds beschikbaar in uw organisatie en via eigen tools realiseer ik samen met u op korte termijn een kwaliteitsvol duurzaamheidsrapport (GRI gebaseerd of niet)!

Meer informatie
Talenten Trotter

Deze inspirerende gids leidt u door de volledige HR-cyclus. Hij behandelt verschillende kwesties en vertelt concrete belevenissen rond competentiemanagement.

Meer informatie
Talentontwikkelaar.be helpt ondernemingen te focussen op talent

De meeste ondernemingen nemen nog te weinig actie om de toenemende vergrijzing op de werkvloer voor te bereiden, hebben geen programma klaar om medewerkers met burn-outs en ziektes terug aan de slag te helpen en beschouwen diversiteit op de werkvloer niet als prioritair. Dat blijkt uit een online bevraging bij ruim 700 ondernemingen in Vlaanderen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters liet dan ook speciaal een online toolbox ‘www.talentontwikkelaar.be’ ontwikkelen. Hiermee wil hij ondernemingen niet alleen motiveren en helpen om dergelijke thema’s structureel aan te pakken, maar wil hij hen ook stimuleren om meer in te zetten op talent.

Meer informatie
The Natural Step

The Natural Step is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd al meer dan 20 jaar is te vinden in de voorhoede van duurzame ontwikkeling. Veel bekende merken, organisaties en gemeenten gebruiken The Natural Step Framework om invulling te geven aan de integratie van duurzaamheid in hun processen en systemen en laten daarmee zien dat het gebruik niet alleen leidt tot kostenbesparing en voorsprong maar ook de impact op sociale en ecologische systemen drastisch doet afnemen.

Meer informatie
Time4Society vzw

Time4Society (T4S) brengt bedrijven en maatschappelijk waardevolle projecten met elkaar in contact rond heel concrete en haalbare porties ‘corporate volunteering’. Het Time4Society-team heeft maar één missie: het voor bedrijven gemakkelijk maken om tijd te geven aan sociaal, ecologisch of cultureel waardevolle projecten, die op hun beurt dankzij Time4Society tijdelijk helpende handen vinden uit het bedrijfsleven.

Meer informatie
Transfer van Leren

Met dit Trivisi-werkboek kan men als opleidingsverantwoordelijke aan de slag gaan om de transfer van kennis in de organisatie te bevorderen.

Meer informatie
Uitwisselingsplatform businessideeën


Sociale-economieondernemingen worden door de markt, de overheid en de klanten uitgedaagd om voortdurend te innoveren, om in te spelen op maatschappelijke trends en noden en om nieuwe tewerkstelling voor kansengroepen te creëren. Het Innovatiepunt wil deze groeitrend van sociale businessinnovatie versterken door samenwerking tussen ondernemingen te stimuleren en te begeleiden. In een goede balans tussenstrategische openheid en ondernemersgeslotenheid worden de ideeën getoetst, gevormd en tot realisatie gebracht.

Fase 1: Open innovatie

Het online Uitwisselingsplatform Sociale Economie wil een stimulans vormen om ideeën te delen waarna ze worden geclusterd, becommentarieerd, versterkt, verbeterd en de aanzet vormen voor de trajecten door er visieateliers rond op te zetten. Deze inspirerende bijeenkomsten brengen visies en ideeën van mensen met diverse achtergronden samen om tot sterke concepten van producten en diensten te komen. Het lerend netwerk is de plek waar alle leerlessen van de verschillende acties samen komen en binnen het werkveld sociale economie, maar ook daarbuiten, worden uitgedragen.

Fase 2: Gesloten werkateliers

Met businessideeën uit open innovatie of direct uit het werkveld wordt de stap gezet naar werkateliers. Op dat moment wordt de groep gesloten. Een trekker is de initiatiefnemer, partners worden bepaald en afspraken over eigenaarschap en samenwerken worden gemaakt. De partners spelen een cruciale rol om vanaf de start naar implementatie te werken. Het concept wordt uitgeschreven tot een actie­ en businessplan. 

Het Innovatiepunt zorgt voor de methodologie, procesbegeleiding en inhoudelijke expertise, een ondersteuningsbudget van gemiddeld 10.000 euro per innovatietraject en feedback van een extern ondernemerscomité. 


 

Meer informatie
Vernieuwde www.mvovlaanderen.be brengt meer vaart in maatschappelijk verantwoord ondernemen

U heeft het waarschijnlijk al gemerkt. De website www.mvovlaanderen.be zit in een nieuw jasje.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De informatieve functie van de website werd versterkt met meer praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties. De nieuwe navigatie op basis van een uitgebreide thematische ingang (vier hoofdthema’s en een twintigtal subthema’s) en een nieuwe sectorale invalshoek maakt de informatie ook meer toegankelijk.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Selecteer hieronder enkele trefwoorden...Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven