Competentieontwikkeling (verwijderen) verfijnd met Energie, water (verwijderen) 51 - 60 van 63 resultaten

Talenten Trotter

Deze inspirerende gids leidt u door de volledige HR-cyclus. Hij behandelt verschillende kwesties en vertelt concrete belevenissen rond competentiemanagement.

Meer informatie
Talentontwikkelaar.be helpt ondernemingen te focussen op talent

De meeste ondernemingen nemen nog te weinig actie om de toenemende vergrijzing op de werkvloer voor te bereiden, hebben geen programma klaar om medewerkers met burn-outs en ziektes terug aan de slag te helpen en beschouwen diversiteit op de werkvloer niet als prioritair. Dat blijkt uit een online bevraging bij ruim 700 ondernemingen in Vlaanderen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters liet dan ook speciaal een online toolbox ‘www.talentontwikkelaar.be’ ontwikkelen. Hiermee wil hij ondernemingen niet alleen motiveren en helpen om dergelijke thema’s structureel aan te pakken, maar wil hij hen ook stimuleren om meer in te zetten op talent.

Meer informatie
The Natural Step

The Natural Step is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd al meer dan 20 jaar is te vinden in de voorhoede van duurzame ontwikkeling. Veel bekende merken, organisaties en gemeenten gebruiken The Natural Step Framework om invulling te geven aan de integratie van duurzaamheid in hun processen en systemen en laten daarmee zien dat het gebruik niet alleen leidt tot kostenbesparing en voorsprong maar ook de impact op sociale en ecologische systemen drastisch doet afnemen.

Meer informatie
Time4Society vzw

Time4Society (T4S) brengt bedrijven en maatschappelijk waardevolle projecten met elkaar in contact rond heel concrete en haalbare porties ‘corporate volunteering’. Het Time4Society-team heeft maar één missie: het voor bedrijven gemakkelijk maken om tijd te geven aan sociaal, ecologisch of cultureel waardevolle projecten, die op hun beurt dankzij Time4Society tijdelijk helpende handen vinden uit het bedrijfsleven.

Meer informatie
Transfer van Leren

Met dit Trivisi-werkboek kan men als opleidingsverantwoordelijke aan de slag gaan om de transfer van kennis in de organisatie te bevorderen.

Meer informatie
Uitwisselingsplatform businessideeën


Sociale-economieondernemingen worden door de markt, de overheid en de klanten uitgedaagd om voortdurend te innoveren, om in te spelen op maatschappelijke trends en noden en om nieuwe tewerkstelling voor kansengroepen te creëren. Het Innovatiepunt wil deze groeitrend van sociale businessinnovatie versterken door samenwerking tussen ondernemingen te stimuleren en te begeleiden. In een goede balans tussenstrategische openheid en ondernemersgeslotenheid worden de ideeën getoetst, gevormd en tot realisatie gebracht.

Fase 1: Open innovatie

Het online Uitwisselingsplatform Sociale Economie wil een stimulans vormen om ideeën te delen waarna ze worden geclusterd, becommentarieerd, versterkt, verbeterd en de aanzet vormen voor de trajecten door er visieateliers rond op te zetten. Deze inspirerende bijeenkomsten brengen visies en ideeën van mensen met diverse achtergronden samen om tot sterke concepten van producten en diensten te komen. Het lerend netwerk is de plek waar alle leerlessen van de verschillende acties samen komen en binnen het werkveld sociale economie, maar ook daarbuiten, worden uitgedragen.

Fase 2: Gesloten werkateliers

Met businessideeën uit open innovatie of direct uit het werkveld wordt de stap gezet naar werkateliers. Op dat moment wordt de groep gesloten. Een trekker is de initiatiefnemer, partners worden bepaald en afspraken over eigenaarschap en samenwerken worden gemaakt. De partners spelen een cruciale rol om vanaf de start naar implementatie te werken. Het concept wordt uitgeschreven tot een actie­ en businessplan. 

Het Innovatiepunt zorgt voor de methodologie, procesbegeleiding en inhoudelijke expertise, een ondersteuningsbudget van gemiddeld 10.000 euro per innovatietraject en feedback van een extern ondernemerscomité. 


 

Meer informatie
Vernieuwde www.mvovlaanderen.be brengt meer vaart in maatschappelijk verantwoord ondernemen

U heeft het waarschijnlijk al gemerkt. De website www.mvovlaanderen.be zit in een nieuw jasje.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. De informatieve functie van de website werd versterkt met meer praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties. De nieuwe navigatie op basis van een uitgebreide thematische ingang (vier hoofdthema’s en een twintigtal subthema’s) en een nieuwe sectorale invalshoek maakt de informatie ook meer toegankelijk.

Meer informatie
Vlaamse Overheid geeft interactieve infosessie over MVO-onderzoeksproject 2011

MVO is een thema dat de afgelopen jaren steeds belangrijker werd. Ondernemingen en organisaties worden geconfronteerd met een vraag naar meer duurzaamheid en transparantie in hun activiteiten vanuit de samenleving, vanuit consumenten, werknemers, NGO's, beleidsmakers en andere ondernemingen. Maar hoe kunnen bedrijven en organisaties hieraan concreet tegemoet komen? Hoe kan de overheid hen hierbij helpen? Wat kan de rol van de bedrijfsorganisaties zijn? Om op die vragen een antwoord te kunnen bieden, startte het departement Werk en Sociale Economie twee projecten op.

Meer informatie
Vlerick Leuven Gent Management School

Vlerick Leuven Gent Management School werd opgericht in 1953 door professor baron André Vlerick en heeft een diepgeworteld academisch karakter. De School groeide uit tot de belangrijkste business school in België, en een van de voornaamste in Europa. Grote troef is de gebundelde knowhow van de twee grootste Belgische universiteiten: de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven

De belangrijkste focus van Vlerick is managementopleiding en -onderzoek. Daarmee beantwoordt het aan de behoeften van managers en ondernemers in verschillende fasen van hun loopbaan. Een internationaal MBA-programma en diverse managementopleidingen vormen dan ook de kern van het aanbod.Naast opleiding biedt de Vlerick Leuven Gent Management School ook advies en begeleiding aan binnen verschillende domeinen.

Meer informatie
Website coöperatief Vlaanderen ondersteunt coöperatieve ondernemingsvorm

Coöperatief ondernemen zit in de lift. Om de coöperatieve ondernemingsvorm en –filosofie te ondersteunen, investeerde minister Freya Van den Bossche in advies voor starters, een oproep voor innovatie projecten en voor de realisatie van de website www.cooperatiefvlaanderen.be. Deze laatste komt tegemoet aan de vraag naar informatie, instrumenten en goede praktijken.

De site omvat drie grote luiken Het eerste deel 'Thuis in de coöperatie' geeft een algemeen beeld: wat zijn coöperaties, wat is hun geschiedenis, hoe zit het met de coöperaties op wereldvlak en wat met het imago van coöperaties in Vlaanderen?

Het tweede deel 'Anders ondernemen' gaat in op de vraag wat zo'n coöperatie verschillend maakt van andere samenwerkings- en vennootschapsvormen en of dit een geschikte organisatievorm voor de ambities van de bezoeker.

Het derde deel 'Juridische structuur' is het meest uitgebreid. Dit gaat in op de verschillende soorten van coöperatieve vennootschappen, de rol van de Nationale Raad voor de Coöperatie en op de statuten van de coöperatieve vennootschap. De site sluit heel praktisch af met een reeks voorbeelden van basisdocumenten die door coöperatieve vennootschappen gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld een oproeping voor de Algemene Vergadering of een evaluatieformulier van de Raad van Bestuur.

De website www.cooperatiefvlaanderen.be kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse overheid. Vorm en inhoud werden bepaald door een onafhankelijk redactieteam: vertegenwoordigers van coöperatieve bedrijven en van adviesbureaus voor coöperaties.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Selecteer hieronder enkele trefwoorden...Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven