Transport, logistiek (verwijderen) verfijnd met Instrumenten (verwijderen) 1 - 10 van 160 resultaten

ISO 26000 Quick scan

Deze online quick scan heeft als doel om organisaties en particulieren een idee te geven van de inhoud van ISO 26000. Op basis van 14 vragen krijg je een score in welke mate uw organisatie al voldoet aan de norm en wordt ze vergeleken met andere organisaties die wat betreft aard en omvang hetzelfde zijn.

Meer informatie
"Inzet van jong en oud" - Tools voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en & getuigenissen van gebruikers

De voorbije jaren steunde het ESF-Agentschap Vlaanderen een tiental projecten waarin heel concreet op werkvloeren en de arbeidsmarkt werk werd gemaakt van nieuwe tools en methodes om een personeelsbeleid zo te voeren dat jong en oud zich er goed en gemotiveerd bij voelen. De resultaten hiervan staan in een bijzonder praktisch ogende brochure.

Meer informatie
3P+ Navigator : Leiderschapsinstrument voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

3P+ Navigator is een leiderschapsinstrument dat mensen, teams en organisaties inzicht geeft in hun rol en bijdrage tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het zet aan tot initiatieven die een duurzame invloed uitoefenen op markt, industrie en gemeenschap. Dankzij de  3P+ Navigator MVO toolkit kunnen teamleiders en hun mensen in anderhalf uur MVO-krachtlijnen en initiatieven bepalen voor hun project, team of organisatie

Meer informatie
AccountAbility 1000 (AA 1000)

AA 1000 is een standaard die werd ontwikkeld om bedrijven aan te moedigen en te helpen om hun sociale en ethische verantwoordelijkheid en hun algemene prestaties te verbeteren via stakeholdermanagement. Meer specifiek heeft het vooral tot doel om de kwaliteit van sociale en ethische accounting, auditing en verslaggeving van bedrijven te beoordelen en te verzekeren. Deze standaard kan door zowel kleine als grote organisaties worden aangewend.

Meer informatie
Agentschap Ondernemen lanceert brochure 'Bedrijf & water'

Met de brochure ‘Bedrijf & water’ wil het Agentschap Ondernemen ondernemers een duidelijk zicht geven op de verschillende waterstromen, de bijhorende regelgeving en tips en inspiratiebronnen aanreiken om de waterhuishouding in uw bedrijf op punt te stellen.

Meer informatie
Anders werken

Anders werken is een set van 15 praktische werkinstrumenten waarmee personeelsdiensten en andere werkgevers gratis aan de slag kunnen. De tools helpen bedrijven en organisaties om nieuwe mensen aan te trekken, hun aanwezige medewerkers te laten ontwikkelen en doorgroeien, meer flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé leven uit te bouwen, en dergelijke meer.

Meer informatie
Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een managementinstrument dat bedrijven helpt om hun visie en strategie te verduidelijken en in de praktijk te vertalen.

Meer informatie
Bedrijfsvervoerplan (BVP)

Op deze infopagina's van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, waar bedrijfsvervoerplannen (BVP) verplicht zijn voor bedrijven met meer dan 200 werknemers, vind je checklists, modelvoorbeelden en info over wettelijke verplichtingen die nuttig zijn bij het opstellen van een BVP.

Meer informatie
Behoorlijk bestuur

Behoorlijk bestuur, een initiatief van Unizo rond corporate governance in de KMO, biedt verschillende instrumenten. De 'Scan behoorlijk bestuur' geeft advies op basis van een vragenlijst. Daarnaast zijn er presentaties over verschillende onderwerpen binnen goed bestuur (communicatie, aandeelhouders, adviesraad, stakeholdersbenadering, ... )

Meer informatie
Bereken u CO2-uitstoot met www.ecopassenger.org

Wat is de milieurekening van de verschillende vervoersmiddelen? De ecopassenger biedt de mogelijkheid zelf de milieubelasting van een verplaatsing te berekenen. Op www.ecopassenger.org kan men de CO2-uitstoot berekenen voor elke verplaatsing in Europa en de CO2 -uitstoot per afgelegde kilometer tussen alle mogelijke transportmiddelen vergelijken.

Meer informatie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven