Overige industrie (verwijderen) verfijnd met Links (verwijderen) 1 - 10 van 20 resultaten

Braungart

Achtergrondinformatie over visie, werkzaamheden en publicaties van Michael Braungart, één van de ontwerpers van Cradle to Cradle.

GA!

Meer informatie
C2C Platform

Belgisch platform dat wordt beheerd door Sustenuto. De website bevat enkele nieuwsberichten, en geeft de bezoekers de mogelijkheid om lid te worden van een cradle to Cradle netwerk.

GA!

Meer informatie
C2C-Certified

Website van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. De website bevat veel informatie omtrent de criteria van het certificatieproces, en ook een lijst met gecertificeerde producten.

GA!

Meer informatie
Commissie van de Regulering van de Elektricteits en het Gas(CREG)

De CREG is raadgever van de overheid en toezichthouder op de gas- en elektriciteitsmarkt en hun liberalisering in België.

GA!

Meer informatie
De OVAM gaat online met de eco-efficiëntiescan

In 2006 lanceerde de OVAM een subsidieprogramma voor Vlaamse KMO’s: de eco-efficiëntiescan. 1.000 Vlaamse ondernemingen zijn inmiddels doorgelicht op het vlak van eco-efficiëntie. Het doel: ‘meer bedrijfsomzet met minder milieuimpact’. De eerste analyses wijzen op een succes: 92% van de deelnemende bedrijven ondernam ondertussen actie. Die inspanningen resulteerden in een gemiddelde energiedaling met 8% en een daling van het waterverbruik met 4%. De geproduceerde hoeveelheid afval bleef stabiel, ondanks een toenemende productie-omzet. Uiteindelijk bespaarde zowat elke deelnemende onderneming financiële kosten en vaart het milieu er ook goed bij. De OVAM is overtuigd van het nut van de eco-efficiëntiescan en plaatst deze online voor alle Vlaame KMO’s op http://www.ovam.be/eco-efficientiescan.

Meer info:

Bron: persbericht OVAM

Meer informatie
Duurzaam Ondernemen: Goede praktijken

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.  Een evenwichtig en performant bedrijf besteedt immers op een evenwichtige en geïntegreerde manier aandacht aan economische, milieu en sociale aspecten.

Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven zich om proactief te werken rond 10 thema’s, waaraan jaarlijks concrete acties gekoppeld worden.  Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de  geleverde prestaties en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties.  Bij een positieve evaluatie worden de bedrijven gehonoreerd voor hun prestaties op een feestelijke academische zitting en ontvangen ze het jaarcertificaat.  

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, VOKA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification.  Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen.

Sinds de hervorming van de ecologiepremie, heeft een kmo recht op een subsidiebonus van 5% indien het beschikt over een geldig milieucharter. Milieucharters die momenteel in aanmerking komen voor een subsidiebonus zijn West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen, MVO/Milieucharter provincie Antwerpen, Milieucharter Oost-Vlaanderen en Charter milieu- en duurzaam ondernemen Limburg.

De POM West-Vlaanderen heeft op haar website een lijst met ‘Goede praktijken’ van deelnemende bedrijven ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Eefje Hernalsteen op het nummer 050 40 73 70 of via e-mail: eefje.hernalsteen@west-vlaanderen.be

Meer informatie
Duurzaam van 9 tot 5

Met het project 'Duurzaam van 9 to 5' richt Arbeid & Milieu zich in eerste instantie tot de werknemers en hun vakbondsafgevaardigden. Hoofddoelstelling is het stimuleren van bedrijven om duurzamer te gaan ondernemen. Hierbij kunnen vakbondsafgevaardigden het voortouw nemen, want het zijn net de délégués die een aantal praktische instrumenten in handen hebben om hun bedrijf tot duurzaam ondernemen aan te zetten. Enerzijds om zich – via de ondernemingsraad of het comité ter preventie en bescherming op het werk – te informeren over de 'duurzaamheidsaspecten' van het beleid van de onderneming. Anderzijds heeft de délégué via dezelfde organen enkele rechten in handen, om de onderneming tot duurzaamheid in al z'n aspecten aan te sporen.

In het project 'duurzaam van 9 tot 5' werd dieper ingegaan op de volgende thema's, om het containerbegrip 'duurzaam ondernemen' wat tastbaarder te maken:

  • duurzaam aankopen
  • duurzaam beleggen
  • duurzaam energiebeheer
  • duurzaam personeelsbeleid
  • duurzaam materialenbeleid
  • duurzaamheidsrapportering
  • duurzaam woon-werkverkeer

Op de projectsite vindt u meer info en kun je de thematische brochures downloaden.

Meer informatie over het project vindt u via deze link.

Meer informatie
Ecodesign volgens het Agentschap Ondernemen

GA!

Meer informatie
Ecodesign Website van KHMechelen

Deze website kadert in het onderzoek Ecodesign voor interieur- en meubelontwerpers, dat wordt uitgevoerd aan het interieur&design departement van de KHMechelen. Ze werd ontwikkeld in samenwerking met de Onderzoeks- en consultinggroep Memori, eveneens van de KHMechelen.

Het project is gericht op het bewustmaken en informeren van ontwerpers rond ecodesign, met specifieke aandacht voor interieur- en meubelontwerpen. Het gebruik van materialen is binnen deze sector van groot belang.

De focus is gelegd op enkele aspecten, enerzijds het aanbieden van informatie rond de milieu-impact van allerhande materialen die specifiek in de interieur- en meubelsector worden toegepast, en anderzijds het informeren en ondersteunen van materiaal- en andere keuzes die ontwerpers moeten maken tijdens het ontwerpproces en die een invloed hebben op de milieu-impact van het volledige ontwerp.

Met deze website willen we een virtueel platvorm aanbieden waarop ontwerpers, ecodesigners, ontwerpstudenten en andere geïnteresseerden in ecodesign terecht kunnen voor informatie, inspiratie, kennis, nieuwe (ecologische) materialen en nog veel meer andere gerelateerde onderwerpen én tegelijk ook hun eigen mening over diezelfde onderwerpen kwijt kan.

GA!

Meer informatie
Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA)

EPEA, Environmental Protection Encouragement Agency, werd in 1987 in Hamburg opgericht door Michael Braungart. Dit ontwerp- en onderzoeksbureau ontwikkelt wereldwijd intelligente productsystemen volgens het Cradle to Cradle concept.

 

GA!

Meer informatie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven