Maatschappelijke dienstverlening (verwijderen) verfijnd met Links (verwijderen) 1 - 10 van 18 resultaten

Braungart

Achtergrondinformatie over visie, werkzaamheden en publicaties van Michael Braungart, één van de ontwerpers van Cradle to Cradle.

GA!

Meer informatie
C2C Platform

Belgisch platform dat wordt beheerd door Sustenuto. De website bevat enkele nieuwsberichten, en geeft de bezoekers de mogelijkheid om lid te worden van een cradle to Cradle netwerk.

GA!

Meer informatie
C2C-Certified

Website van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. De website bevat veel informatie omtrent de criteria van het certificatieproces, en ook een lijst met gecertificeerde producten.

GA!

Meer informatie
Commissie van de Regulering van de Elektricteits en het Gas(CREG)

De CREG is raadgever van de overheid en toezichthouder op de gas- en elektriciteitsmarkt en hun liberalisering in België.

GA!

Meer informatie
Duurzaam Ondernemen: Goede praktijken

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.  Een evenwichtig en performant bedrijf besteedt immers op een evenwichtige en geïntegreerde manier aandacht aan economische, milieu en sociale aspecten.

Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven zich om proactief te werken rond 10 thema’s, waaraan jaarlijks concrete acties gekoppeld worden.  Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de  geleverde prestaties en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties.  Bij een positieve evaluatie worden de bedrijven gehonoreerd voor hun prestaties op een feestelijke academische zitting en ontvangen ze het jaarcertificaat.  

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, VOKA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification.  Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen.

Sinds de hervorming van de ecologiepremie, heeft een kmo recht op een subsidiebonus van 5% indien het beschikt over een geldig milieucharter. Milieucharters die momenteel in aanmerking komen voor een subsidiebonus zijn West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen, MVO/Milieucharter provincie Antwerpen, Milieucharter Oost-Vlaanderen en Charter milieu- en duurzaam ondernemen Limburg.

De POM West-Vlaanderen heeft op haar website een lijst met ‘Goede praktijken’ van deelnemende bedrijven ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Eefje Hernalsteen op het nummer 050 40 73 70 of via e-mail: eefje.hernalsteen@west-vlaanderen.be

Meer informatie
Ecodesign volgens het Agentschap Ondernemen

GA!

Meer informatie
Ecodesign Website van KHMechelen

Deze website kadert in het onderzoek Ecodesign voor interieur- en meubelontwerpers, dat wordt uitgevoerd aan het interieur&design departement van de KHMechelen. Ze werd ontwikkeld in samenwerking met de Onderzoeks- en consultinggroep Memori, eveneens van de KHMechelen.

Het project is gericht op het bewustmaken en informeren van ontwerpers rond ecodesign, met specifieke aandacht voor interieur- en meubelontwerpen. Het gebruik van materialen is binnen deze sector van groot belang.

De focus is gelegd op enkele aspecten, enerzijds het aanbieden van informatie rond de milieu-impact van allerhande materialen die specifiek in de interieur- en meubelsector worden toegepast, en anderzijds het informeren en ondersteunen van materiaal- en andere keuzes die ontwerpers moeten maken tijdens het ontwerpproces en die een invloed hebben op de milieu-impact van het volledige ontwerp.

Met deze website willen we een virtueel platvorm aanbieden waarop ontwerpers, ecodesigners, ontwerpstudenten en andere geïnteresseerden in ecodesign terecht kunnen voor informatie, inspiratie, kennis, nieuwe (ecologische) materialen en nog veel meer andere gerelateerde onderwerpen én tegelijk ook hun eigen mening over diezelfde onderwerpen kwijt kan.

GA!

Meer informatie
Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA)

EPEA, Environmental Protection Encouragement Agency, werd in 1987 in Hamburg opgericht door Michael Braungart. Dit ontwerp- en onderzoeksbureau ontwikkelt wereldwijd intelligente productsystemen volgens het Cradle to Cradle concept.

 

GA!

Meer informatie
Expertisepunt: het kompas van de sociale economieondernemer

Professionalisering is voor elke sociale economieondernemer een permanente opdracht. Marketing, personeelsbeleid, competentiemanagement, het bewaken van diversiteit en kwaliteit,... zijn dagelijkse kost. Maar waar vindt u steeds opnieuw de nodige capaciteit, ervaring en modellen om op deze uitdagingen een adequaat antwoord te formuleren?

Laat u inspireren door Expertisepunt, uw kompas om de opgebouwde expertise en succeservaringen van collega's uit de sociale economie op te sporen. Zo wordt het geen onzekere trip door de jungle maar een uitdagende tocht langs massa's tools, best practices en tips. En onderweg kruist u het pad van tientallen experts en ervaringsdeskundigen.

Expertisepunt is echter niet enkel een bibliotheek met kennis en methodieken. Het wil ook een leerrijk uitwisselingsplatform opbouwen tussen de ondernemers en medewerkers van de sociale economie. Door hen in een vertrouwensvolle omgeving in contact te brengen met elkaar, willen we de ruimte creëren voor kritische zelfreflectie.

Meer informatie
McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC)

McDonough Braungart Design Chemistry werd in 1995 opgericht door William McDonough en Michael Braungart. MBDC adviseert, ontwikkelt en ontwerpt producten en systemen om organisaties te ondersteunen bij het implementeren van hun unieke Cradle to Cradle Protocol voor duurzaam ontwerp. Het bureau is ook houder van het Service Merk ‘Cradle to Cradle’ en het certificeringssysteem ‘Cradle to Cradle Certified CM’.

GA!

Meer informatie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven