HR-bureaus (verwijderen) 51 - 60 van 421 resultaten

CCI.BE (Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België)

Voka (http://www.voka.be) is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door Voka - Vlaams Economisch Verbond en Voka - Kamers van Koophandel. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, vertegenwoordigt 18.000 ondernemingen en organisaties uit 24 sectoren. Het aanbod van Voka  is zeer divers en steeds gericht op het ondersteunen en begeleiden van organisaties en bedrijven in verandering en groei.

Voka - Vlaams Economisch Verbond staat voor standpuntbepaling en belangenbehartiging (lobbying bij politiek, overheid en overleg met sociale partners). Dit alles wordt ondersteund door een sterk kenniscentrum.
 
De acht Voka - Kamers van Koophandel staan voor netwerking en een sterke dienstverlening (ondernemingsloket, opleidingen, vorming, infosessies, werkgelegenheidsinitiatieven, informatie, ...)

De Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België is de overkoepelende organisatie voor de Kamers van Koophandel in België en voor de Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland. Zij verdedigt de belangen van haar leden en vertegenwoordigt het kamernetwerk op nationaal, Europees en internationaal niveau. De Federatie plaatst duurzaamheid en MVO hoog op de agenda van de Kamers.

Meer informatie
Cera - projecten Employee Involvement

Onder het motto 'Coöperatief mecenaat met een maatschappelijke meerwaarde' beklemtoont Cera haar maatschappelijke opdracht. Zij doet dit door honderden projecten in binnen- en buitenland financieel te steunen. De keuze valt op maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en die duurzame effecten bereiken, voor de samenleving in haar geheel en voor de vennoten in het bijzonder. Bovendien moeten ze de coöperatieve waarden van Cera - samenwerking, solidariteit, inspraak en respect voor het individu - weerspiegelen. Cera steunt projecten in de volgende domeinen: armoedebestrijding, kunst en cultuur, land- en tuinbouw en milieu, medisch-sociaal, onderwijs en vorming/ondernemerschap en (via de Belgische Raffeisenstichting - BSR) solidair bankieren en verzekeren in derdewereldlanden.

Meer informatie
Cevora vzw

Cevora vzw is het vormingscentrum van het Paritair Comité 218 (ANPCB) en biedt een brede waaier van opleidingen voor bediendenwerknemers én -werkzoekenden aan. De doelgroep zijn mensen uit verschillende sectoren zoals de bouw-, handel-, ICT- en grafische industrie. Cevora staat voor kwaliteitsvolle en kosteloze opleidingen.

Meer informatie
Checklist diversiteit

Deze checklist legt in vier stappen uit hoe je, vertrekkende van de bestaande situatie in je bedrijf, tot een ontwerp van actieplan komt. Het instrument werd ontwikkeld door het ABVV voor vakbondsafgevaardigden die geconfronteerd worden met vragen of opmerkingen over diversiteit.

Meer informatie
Co-operatives and Fair-Trade

Het eerlijke handelscircuit is nog steeds een beperkt marktsegment, maar is wereldwijd aan het groeien. De totale omzet van de eerlijke handel wordt wereldwijd op 500 miljoen euro geschat. Koffie met een eerlijke handelslabel vertegenwoordigt ongeveer 2% van de wereldmarkt in koffie. De belangrijkste referentieorganisatie, de Fair Trade Labelling Organisations (FLO), heeft contracten met 400 producentenorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Vele van deze organisaties zijn coöperatieve ondernemingen. Ook bij de vermarkting en verkoop zijn veel coöperaties betrokken. In het Verenigd Koninkrijk en Italië, bijvoorbeeld, zijn de coöperaties de belangrijkste verkopers van eerlijke handelsproducten.

Meer informatie
CO2-gids van de auto

Praktische gids bij de keuze van een nieuwe, milieuvriendelijke auto. U vindt een overzicht van alle wagens, alfabetisch gerangschikt en ingedeeld per merk en per brandstoftype. U vindt ook informatie over biobrandstoffen, de uitstoot van fijn stof, de korting op de factuur voor een wagen die minder CO2-uitstoot en de regelgeving over fiscale aftrekbaarheid bij de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen.

Meer informatie
CO2-prestatieladder: plus voor grote aanbestedingen

U hebt wellicht al vernomen dat we op vlak van CO2-uitstoot niet zo goed bezig zijn. Met de CO2-prestatieladder kunnen we daar verandering in brengen. Dit instrument is een initiatief uit de Nederlandse markt. Het is bezig aan een opmars bij de buren en in Vlaanderen begint het zijn ingang te vinden, dus waar wacht u nog op?

Meer informatie
CO2logic

CO2logic specialiseert zich in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. CO2logic is de Belgische pionier en leider in vrijwillige CO2-compensatie sinds eind 2006. CO2logic werd door het IEW/ULB bekroond als meest aangeraden Belgische CO2 compensatiebedrijf (en tweede op Europees vlak). Het bedrijf heeft een stevige reputatie en is als enige in België gecertifieerd door Forum Ethibel.

Meer informatie
Coöperatief ondernemen in de kijker met studiedagen en handboeken

Er beweegt veel in de wereld van het coöperatief ondernemen die opnieuw meer en meer aandacht krijgt. De coöperatieve beweging versterkt zich en ook de Vlaamse overheid stelt als doel om de principes van het coöperatief ondernemen op te waarderen.
Het ondernemersmodel werd al in de kijker gezet op de studiedag op 6 mei van het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen. Twee nieuwe studiedagen volgen
.

Meer informatie
Code Buysse. Corporate governance aanbevelingen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen

De Commissie Corporate governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen (opgericht op initiatief van UNIZO samen met een aantal partners waaronder UCM, onder voorzitterschap van Baron Paul Buysse) heeft een code opgesteld inzake behoorlijk bestuur.

Meer informatie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)2 774 60 35 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven