Hout-, meubelindustrie (verwijderen) verfijnd met Competentieontwikkeling (verwijderen) en Opleidings- en adviesverstrekkers (verwijderen) 11 - 20 van 22 resultaten

Kanaal 127 cvba

Kanaal 127 is een bedrijven- en kenniscentrum voor Duurzaam en Sociaal ondernemen. Kanaal 127 richt zich tot startende ondernemers en groeiende bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen. De belangrijkste activiteiten zijn de ondersteuning van het ondernemerschap, het creëren en behouden van tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zoeken naar nieuwe marktniches en de begeleiding bij duurzaam ondernemen. Daarnaast is Kanaal 127 een informatiepunt voor ondernemers, overheden, particulieren en intermediaire organisaties rond alle thema’s die betrekking hebben op voornoemde activiteiten. Tenslotte verhuurt Kanaal 127 werk- en kantoorruimte met bijhorende secretariaatsdiensten en stelt zij ook haar vergaderaccommodatie ter beschikking aan derden.

Meer informatie
Lloyd’s Register Quality Assurance - LRQA

LRQA is onderdeel van de Lloyd’s Register Group. Wij zijn toonaangevende, onafhankelijke dienstverleners op het vlak van certificatie, validatie en verificatie, en geven opleidingen binnen het kader van een brede reeks normen. 

Meer informatie
LV Consult

LV Consult is een onafhankelijk adviesbureau actief rond de kernthema’s management en projectbeheer in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en business continuity en biedt zowel aan industriële als aan overheids- en non-profit opdrachtgevers ondersteuning en begeleiding aan op het vlak van visie, beleid en strategische positionering, stakeholdersmanagement en organisatie, risicobeheersing, jaaractieplanning, realisatie en opvolging, interne en externe audits, communicatie en verslaggeving. Tevens behoren opmaak, implementatie, toepassen en het actueel houden van zorg-, risicobeheer- en managementsystemen (vb. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26000, AA1000SES, SR-10, BIODIVA, …) samen met MVO- en duurzaamheidsverslaggeving (vb. GRI en UN Global Compact) tot de kernactiviteiten.

Meer informatie
Maror

MAROR staat voor dienstverlening aan Maatschappelijk Relevante Organisaties. Bogend op een lange ervaring in de internationale zakenwereld, aangevuld met een flinke academische onderbouw staan de consultants en trainers van MAROR in voor een kwalitatief hoogstaand aanbod van MVO gerelateerde diensten.

Meer informatie
Project Openraam

Materiaaltechnologie kan in belangrijke mate bijdragen aan een duurzame(re) wereld. Project Openraam wil bedrijven helpen om duurzame materiaalinnovaties te realiseren. Kansen herkennen, het uitwerken van een businesscase en deze vervolgens implementeren, daar draait het in dit project om. We richten ons hierbij vooral op Vlaamse bedrijven met eigen producten en/of productie.

Meer informatie
Steunpunt Lokale Netwerken vzw

Job- en taalcoaching op de werkvloer is een instrument voor nieuwe werknemers en hun werkgevers. Als werkgever kunt u een jobcoach uit uw regio inschakelen vanaf het moment dat u een nieuwe werknemer tewerkstelt. Via een coachingstraject wordt gekeken hoe de werknemer zo goed mogelijk kan worden geïntegreerd in de nieuwe werkcontext. Schakel een jobcoach in en ga voor duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling.

Meer informatie
Streetwize

Streetwize is een coaching- en trainingsbureau dat een totaal pakket aanbiedt inzake people management. Wij zijn de “learning partner” voor de innoverende organisatie. Met op maat ontwikkelde werkvormen en materialen ondersteunen we de leerprocessen in de organisatie.
Door zijn diversiteitsknow-how kan Streetwize voor elke klant een oplossing op maat aanbieden omtrent management, innovatie, communicatie en motiverende inspiratie.

Meer informatie
Sustain25

SUSTAIN25 – uw partner voor MVO rapportering!

Sustain25 helpt u op een deskundige, praktische en enthousiaste wijze om duurzaam ondernemen waar te maken binnen uw organisatie. Een MVO beleid geeft u concurrentie  voordeel  en toont uw maatschappelijk engagement aan de buitenwereld. Veel MVO gegevens zijn reeds beschikbaar in uw organisatie en via eigen tools realiseer ik samen met u op korte termijn een kwaliteitsvol duurzaamheidsrapport (GRI gebaseerd of niet)!

Meer informatie
The Natural Step

The Natural Step is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd al meer dan 20 jaar is te vinden in de voorhoede van duurzame ontwikkeling. Veel bekende merken, organisaties en gemeenten gebruiken The Natural Step Framework om invulling te geven aan de integratie van duurzaamheid in hun processen en systemen en laten daarmee zien dat het gebruik niet alleen leidt tot kostenbesparing en voorsprong maar ook de impact op sociale en ecologische systemen drastisch doet afnemen.

Meer informatie
Time4Society vzw

Time4Society (T4S) brengt bedrijven en maatschappelijk waardevolle projecten met elkaar in contact rond heel concrete en haalbare porties ‘corporate volunteering’. Het Time4Society-team heeft maar één missie: het voor bedrijven gemakkelijk maken om tijd te geven aan sociaal, ecologisch of cultureel waardevolle projecten, die op hun beurt dankzij Time4Society tijdelijk helpende handen vinden uit het bedrijfsleven.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Geen verfijning mogelijk.Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven