Chemie, metaal (verwijderen) 31 - 40 van 471 resultaten

Behoorlijk bestuur

Behoorlijk bestuur, een initiatief van Unizo rond corporate governance in de KMO, biedt verschillende instrumenten. De 'Scan behoorlijk bestuur' geeft advies op basis van een vragenlijst. Daarnaast zijn er presentaties over verschillende onderwerpen binnen goed bestuur (communicatie, aandeelhouders, adviesraad, stakeholdersbenadering, ... )

Meer informatie
Belgian Positive Entrepreneurs wil Belgische sociale ondernemers identificeren, groeperen en promoveren

“Belgian Positive Entrepreneurs”, een initiatief van The Hub Brussels en de Poseco vereniging, is een nieuw project om Belgische sociale ondernemers te identificeren, groeperen en promoten. Het project richt zich op ondernemers die een milieuvriendelijke of sociaalvriendelijke dienst of product ontwikkelen, ongeacht de aard van hun activiteit (ondernemingen, verenigingen, coöperaties en openbare sector).

Meer informatie
Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk (BeSWIC) - Publicaties

Dit nationaal netwerk biedt informatie inzake preventie, bescherming en welzijn op het werk. Initiatiefnemer is het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het Belgisch steunpunt (de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) coördineert het netwerk en beheert de informatie.

Meer informatie
Belgische ondernemingen en mensenrechten

Deze brochure is bedoeld als een gids en praktisch handboek, en is er op gericht ondernemingen te laten kennismaken met de mensenrechten. Wat zijn mensenrechten? Hoe kunnen zij de aandacht vragen van ondernemingen? Hoe kunnen de ondernemingen hiermee omgaan? Op deze vragen wil de brochure een antwoord bieden. Daarnaast worden een aantal denkpistes gesuggereerd en instanties vermeld die de geïnteresseerde lezer kunnen verderhelpen.

Meer informatie
Beoordeling van producten in het kader van duurzame ontwikkeling

Van 1995 tot 2004 werkte de Universiteit Gent (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) met behulp van verschillende medewerkers aan een methodologie om producten te beoordelen in het kader van duurzame ontwikkeling. Op maandag 18 mei 2009 werd deze gepubliceerd onder de noemer 'Guidelines for social Life Cycle Assessment of Products'.

Meer informatie
Bereken u CO2-uitstoot met www.ecopassenger.org

Wat is de milieurekening van de verschillende vervoersmiddelen? De ecopassenger biedt de mogelijkheid zelf de milieubelasting van een verplaatsing te berekenen. Op www.ecopassenger.org kan men de CO2-uitstoot berekenen voor elke verplaatsing in Europa en de CO2 -uitstoot per afgelegde kilometer tussen alle mogelijke transportmiddelen vergelijken.

Meer informatie
Bereken, verminder en compenseer uw CO2-uitstoot met het “CO2 Neutral" label
CO2 Neutral

Het CO2 Neutral label wordt aan bedrijven/verenigingen/instituties gegeven die hun CO2-uitstoot berekenen, verminderen en compenseren. De berekende ‘scope’ moet dan wel CO2 Neutraal zijn.

HEt label vormt een erkenning van een concrete MVO-politiek waarbij het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot tot een finaal doel leidt: CO2 Neutraliteit. Het is een geïntegreerde aanpak voor alle CO2 emissies van uw activiteiten (productie, kantoren, transport, wagenpark,…).

Meer informatie
BeSaCC: Belgian Safety Criteria for Contractors

BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) is een attesteringssysteem ontwikkeld door het VBO en een aantal bedrijfssectoren, voor de attestering van ondernemingen die voldoen aan de criteria voor veilige onderaanneming.

Meer informatie
Bestuurders over Corporate Governance "MVO onmisbaar in langetermijnstrategie"

Het “MVO-gehalte” van een onderneming zal gaandeweg een graadmeter worden voor de kwaliteit van het bedrijfsbeheer. Beleggers en aandeelhouders zullen daar rekening mee houden. Bestuurders moeten daarom werk maken van een degelijke corporate governancepraktijk, aangepast aan de aard en omvang van hun bedrijf.

Meer informatie
Between-us

Between-us helpt sinds 1997 bedrijven, overheden en woningcorporaties in Nederland, België, Scandinavië en Zwitserland bij het creëren van stakeholder value. Onze innovatieve resultaat- en mensgerichte aanpak onderscheidt zich door de verbinding die Between-us maakt tussen zakelijkheid en creativiteit.

Meer informatie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)2 774 60 35 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven