Agentschap Ondernemen - Publicaties Milieu

bedrijf:
Agentschap Ondernemen
website:
www.agentschapondernemen.be

Het Agentschap Ondernemen, het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers, biedt verschillende diensten aan rond milieu. Accountmanagers kunnen informatie en eerstelijnsadvies verstrekken inzake milieuwetgeving, milieuzorg en milieusubsidies aan bedrijven.

Volgende VLAO-brochures en infobladen zijn gratis ter beschikking:

  • Bedrijf en Milieu
  • Handleiding milieuvergunningsaanvraag
  • Milieuchecklist
  • Milieukalender voor bedrijven
  • Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven – U werkt energie- en milieubewust
  • Infobladen over de ecologiepremie, eco-efficiëntie, energieplanning, grondverzet, integraal milieujaarverslag, bedrijfsafvalwater, ...


Meer info en downloads zijn op het onderdeel milieu.

Uw selectie

  • HR-bureaus
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)2 774 60 35 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven