SD Worx: met twee voeten in de samenleving

contactpersoon:
Patric Serverius, Manager CSR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds een bewuste keuze geweest van SD Worx. Een onderneming leeft en werkt immers in een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn. Het is dan ook belangrijk op een juiste manier om te gaan met medewerkers, klanten en leveranciers, en met de ruime omgeving die van veraf of van dichtbij bij het functioneren van SD Worx betrokken is.

‘Jongeren’ krijgen ruime aandacht.

Jonge kunstenaars krijgen, individueel of in groep, een podium in het Antwerpse hoofdkantoor om hun werk tentoon te stellen. Kunstminnende bedrijfsleiders en andere kunstliefhebbers maken er op die manier kennis met veelbelovend talent. SD Worx wil ook bewust ingaan op de vraag om de kloof tussen Onderwijs en Bedrijfsleven te overbruggen. Heel wat hogescholen en universiteiten krijgen tijdens een lezing, een bedrijfsbezoek of een stage, een concreet beeld van de activiteiten rond HR.

SD Worx Fonds

Bij SD Worx is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 29 jaar. Dit zijn mensen die kansen kregen en nog altijd krijgen. Maar niet alle jongeren in onze samenleving krijgen dezelfde kansen. Eind 1999 werd het SD Worx Fonds opgericht. Dit fonds heeft tot doel financiële steun te verlenen aan concrete projecten van professionele organisaties, die kansarme jongeren rechtstreeks of onrechtstreeks voorbereiden op tewerkstelling waardoor ze volwaardig kunnen deelnemen aan het bedrijfsleven.

Ethisch beleggen

Bij het toewijzen van het eigen vermogen keek SD Worx vroeger alleen naar traditionele parameters in aandelen-, obligatie- en cashfondsen. Sinds 2005 is hieraan een ethische dimensie toegevoegd. De factor ethiek mag nochtans geen afbreuk doen aan de andere parameters. In 2005 heeft SD Worx 8% belegd in ethische aandelen, in 2006 15%, in 2007 21% en in 2008 38,10%. De oprichting van een ethisch triple-A-fonds past perfect bij de filosofie van SD Worx en sluit aan bij de strategische doelstellingen van het financieel departement.

Andere inititatieven

Daarnaast zijn er bij SD Worx tal van kleinere initiatieven die bijdragen tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming. Zo is er bijvoorbeeld elk jaar een chocoladeverkoop ten voordele van de MS-Liga en is er jaarlijks een schaaktornooi ten voordele van een sociale organisatie in een ontwikkelingsland.

Solidaritest ®

In 2007 was SD Worx ‘kampioen’ in de Solidaritest ® en in 2008 en 2009 werd SD Worx ‘Topper’. Solidaritest® is de jaarlijkse enquête naar de effectieve inspanningen van Belgische bedrijven op het vlak van maatschappelijke solidariteit.

SD Worx for Society

In 2008 werd SD Worx for Society opgericht met de bedoeling het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, vooral op het ruime domein van human resources management.
Om dit te realiseren stelt SD Worx for Society informatie ter beschikking aan de stakeholders en bevordert kennisuitwisseling. Bovendien organiseert SD Worx for Society tal van activiteiten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit aanbod wordt gebundeld op één website www.sdworxforsociety.org. Met één muisklik krijgt de bezoeker er de informatie die SD Worx for Society ter beschikking stelt.

Uw selectie

  • MVO integreren in de strategie
  • HR-bureaus
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken



© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven