Masterclass Duurzaam Ondernemen

contactpersoon:
BECO België NV St. Elisabethstraat 38 A 2060 Antwerpen +32 3/270.16.60
e-mailadres:
meulebroecke@beco.be
website:
www.duurzaam-ondernemen.be

Hoe maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) en stakeholdermanagement in de praktijk brengen? Twaalf bedrijven namen met dit doel deel aan de Masterclass Duurzaam Ondernemen.

De deelnemers zijn communicatiebureau Commotie, bouwbedrijven Beneens en Renotec, ijsfabrikant Glacio, staal- en ijzergieterij Allard-Europe, Iemants staalconstructies, de Miko groep (koffie en kunststofverpakkingen), adviesbureau BECO Groep, schoonmaakbedrijf Care en sociale economiebedrijven Alito Hout, WEB en Natuurwerk. Zij hebben anderhalf jaar in groep samengewerkt en invulling gegeven aan MVO en stakeholdermanagement in de praktijk. Dat levert een schat aan leerervaringen op en vele praktijkvoorbeelden van synergie tussen mens, milieu en economie. In de brochure 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en stakeholdermanagement in de praktijk. Twaalf openhartige bedrijfsgetuigenissen' vertelt elk van de deelnemende bedrijven hier uiterst openhartig over. Laat u inspireren door hun ervaringen ... 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, stakeholdermanagement, duurzaam ondernemen,... Het zijn termen die met recht en rede goed ingeburgerd zijn geraakt in onze dagelijkse woordenschat. Maar hoe maak je van woorden daden ? Hoe breng je maatschappelijk verantwoord ondernemen als organisatie in de praktijk ? Twaalf bedrijven namen deel aan de Masterclass Duurzaam Ondernemen om dit te leren.

Twaalf KMO’s ondergingen de test …

 • Individuele duurzaamheidsscan
  Elk van de twaalf deelnemende bedrijven aan de Masterclass Duurzaam Ondernemen liet zich aan het begin van het project, onder begeleiding van externe BECO-adviseurs, doorlichten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Duurzaamheid Strategie Scan (DSS). Deze scan verschaft inzicht in de inspanningen die het bedrijf levert ten aanzien van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (zakelijke, sociale en milieu-inspanningen). Anderzijds wordt met behulp van een stakeholderanalyse in beeld gebracht hoe de meest relevante stakeholders (intern en extern) deze inspanningen ervaren, waarderen en welk belang zij eraan hechten. Door de resultaten van de stakeholderanalyse uit te zetten tegenover de resultaten van de DSS ontstaat een confrontatie tussen de daadwerkelijke prestatie van het bedrijf en de perceptie hiervan door de stakeholders. Hetgeen directe input vormde voor een strategische duurzaamheidsagenda op maat van het bedrijf en een vertaling hiervan naar concrete verbeteractieplannen per bedrijfsafdeling.
 • Ervaringsuitwisseling
  Naast dit individuele traject kwamen de bedrijven regelmatig samen om onderling kennis en ervaring uit te wisselen in zogenaamde masterclassbijeenkomsten. De duurzaamheidsagenda’s en de concrete verbeteractieplannen werden als basis gebruikt voor de invulling van de bijeenkomsten. Gemeenschappelijke actiepunten werden hier in groep uitgediept en door een expert of ervaringsdeskundige toegelicht.

... en deelden hun ervaringen met 130 collega-ondernemers

Tijdens de slotbijeenkomst op 24/10/2007 deelden de 12 deelnemende bedrijven hun ervaringen met collega-ondernemers in één van de vier workshops:

 1. Hefbomen voor een vlotte rekrutering
  Het aantrekken en behouden van de geschikte mensen vraagt steeds meer inspanningen van de ondernemingen. Sociale economiebedrijven WEB en Natuurwerk, schoonmaakbedrijf Care en ijsfabrikant Glacio tonen aan hoe reguliere en sociale economie elkaar hierin ontmoeten en versterken.
 2. MVO … maar hoe betrek je de klanten erbij?
  Klanten zijn bij uitstek belangrijke stakeholders voor de onderneming. Een bedrijfsvisie, gericht op het verhogen van de waarde voor de klant kan u onderscheiden van uw concurrenten en een competitief voordeel opbouwen. Loyale klanten hebben immers een veel hogere toekomstige waarde dan louter tevreden klanten. Maar hoe breng je deze bedrijfsvisie over op uw klanten? Schoonmaakbedrijf Care, Miko kofiie, communicatiebureau Commotie en adviesbureau BECO leggen u enkele confronterende stellingen voor.
 3. De lama’s, leren samenwerken met elkaar
  Mensenkennis, communicatie en respect vormen de basis voor een goede samenwerking tussen de medewerkers binnen het bedrijf. Staalconstructiebedrijf Iemants, koffieproducent Miko, bouwbedrijf Renotec en staal- en ijzergieterij Allard Europe verbreden graag uw kijk op interpersoonlijke relaties.
 4. Ondernemen met respect voor milieu en omgeving
  Het milieu en onze natuurlijke rijkdommen zijn niet meer het vrije goed zoals dat vroeger was. En ook de relatie van het bedrijf met haar omgeving (buurtbewoners, scholen, naburige ondernemingen, …) is niet te negeren. Bouwbedrijf Beneens, ijsfabrikant Glacio, de Miko groep (koffie en kunststof) en adviesbureau BECO Groep delen hun ervaringen. 

De Masterclass Duurzaam Ondernemen is een initiatief van adviesbureau BECO Groep en VKW Kempen. Het wordt financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid. Andere intermediaire organisaties (VDAB Turnhout, SPK, RESOC Kempen, Confederatie Bouw Kempen en RICK) ondersteunden het initiatief.

 

Uw selectie

 • Diversiteit
 • Ontspanning, cultuur, sport
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven