Dranouter: Low Impact Festival

website:
www.folkdranouter.be

Dranouter trekt dit jaar de ecologische lijn verder door en doet ook appel aan het bewustzijn van z'n publiek. Samen met Steven Vromman (the low impact man) wordt een scenario uitgebouwd om Dranouter verder te helpen als Low Impact festival. Bezoekers zullen op het terrein geïnformeerd worden en worden uitgenodigd om op zaterdagmiddag de Low Impact Show van Steven Vromman bij te wonen. Dit is een leuke lezing waar tips & tricks aangereikt worden voor duurzaam leven.

Ecoverpakking = ingangsbeperking

Dit jaar worden de verpakkingen op het festivalterrein volledig 'eco' aangepakt. Alle voedingsverpakkingen worden verplicht milieuvriendelijk: van frietvork tot soepbeker. Deze verpakkingen worden ingezameld in afzonderlijke vuilnisbakken, en alle selectief ingezamelde verpakking wordt na het festival tot compost verwerkt. Dit draagt bij tot een serieuze reductie van voetafdruk van de festivalganger. Alle uitgeschonken dranken worden al enkele jaren geserveerd in PLA-bekers, een verpakking die ook afzonderlijk naar compostering wordt afgevoerd. Om deze aanpak te kunnen laten slagen is het wel vereist dat de afvalfracties op het terrein niet vervuild zijn met andere afvalbronnen (van eigen meegebrachte drank en eten)

Om dat te bereiken wordt er dit jaar op het festivalterrein een rem gezet op het binnenbrengen van eigen verpakkingen (eten & drank) Dat zal dus niet meer mogelijk zijn. Enige uitzonderingen zijn hervulbare duurzame drinkbekers/flessen en drankkartons.

We willen iedereen de kans blijven geven om met eigen picknick naar het festival te komen  en richten daarvoor een ruime picknickplek in vlak voor de ingang. Terwijl je op het terrein bent kan je je picknick achterlaten in een afsluitbaar kastje (locker) wat je ter plekke kan reserveren.

Met deze ingrepen streeft het festival ernaar de eco-kwaliteit te verhogen zonder in te boeten op de service voor het publiek die met eigen picknick naar het festival wil komen.

Inzamelen drankverpakkingen

Bonnen worden verkocht per 9 stuks aan 10€, dat is een lichte verhoging tegenover vorig jaar omdat er een eco-waarborg in de prijs is inbegrepen.

Dranouter voert dit waarborgsysteem in om afvalinzameling nog meer te stimuleren Per 10 teruggebrachte PLA-bekers of petflesjes van Coca-Cola krijg je 1 drankbon terug. Voor wie dus sorteert en afval helpt vermijden, kost een drankje maar evenveel als vorig jaar.

Omdat we geen waarborg kunnen uitbetalen op zelf meegebrachte verpakkingen (en omwille van de gescheiden afvalstromen) geldt de ingangsbeperking dus voor alle types drankverpakkingen.

Sorteren op de camping

Op de camping werkt het festival verder aan de selectieve inzameling van glas, PMD en restafval. Bezoekers kunnen gerust hun eigen ontbijt meebrengen, maar op maandagochtend wordt er een gratis ontbijt aangeboden aan iedereen die z'n afval (PMD gescheiden) naar de inzamelpunten brengt. Afvalzakken krijg je gratis als je toekomt op de camping bij de campingstewards.

Samen werken aan Low Impact

Samen met de festivalgangers wil Dranouter dit jaar een grote stap zetten in het reduceren van de ecologische voetafdruk. Afval is daarin prioritair, maar we gaan veel verder. Alle douchewater op de grote camping wordt ter plekke gezuiverd en het afvalwater op het terrein wordt volledig opgevangen en afgevoerd naar een zuiveringsstation. Ook worden er 7 verschillende fracties gesorteerd in twee containerparken op en rond het terrein.  Een ploeg van 120 mensen is tijdens en na het festival constant in de weer met de milieuwerking van het festival zodat de terreinen na afloop in optimale staat achterblijven.

Het pakket maatregelen wat het festival op poten zet is niet gering maar is tegelijkertijd evident. Het maakt al jaren deel uit van de festivalwerking en het is intussen iedereen wel duidelijk geworden dat het essentieel is om ecologisch duurzaam te werken. Dranouter rekent op de festivalbezoekers om hun  verantwoordelijkheid mee op te nemen.

Bron: www.folkdranouter.be

Uw selectie

  • Duurzaam aankoopbeleid
  • Ontspanning, cultuur, sport
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven