Dillen Bouwteam streeft naar professioneel personeelsbeleid

contactpersoon:
Griet Provoost
e-mailadres:
griet.provoost@dillen.be
website:
www.dillen.be

Dillen Bouwteam verenigt een bouwbedrijf dat zich toelegt op renovatiebouw en een interieurbedrijf dat zorgt voor totaalinrichting met maatwerkmeubilair uit eigen atelier. Dillen Bouwteam telt een 55-tal werknemers waarvan ongeveer 20 bedienden. Het bedrijf is gevestigd in Balen.

Het officiële startpunt voor bewust en actief werken aan MVO was het aanbod van de MVO-scan van Unizo. Op dat ogenblik werd intern op een rijtje gezet waar het bedrijf op dat moment stond in haar MVO-bedrijfsvoering en welke verdere doelen op dat vlak zouden worden gesteld.

De onderneming scoorde goed op die MVO-scan en koppelt daaraan sinds de laatste twee jaar een flink aantal gerichte acties. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Dillen Bouwteam vertaalt zich in de eerste plaats in de ruime aandacht voor haar medewerkers met o.m. het nastreven van diversiteit als invoeg/inschakelingsbedrijf, flexibiliteit in de combinatie werk-gezin, doorgedreven opleiding van de medewerkers, veel aandacht voor veiligheid op de werkvloer, kwaliteits- en milieuzorg met focus op afvalbeheer, gebruik van FSC-hout en 100% groene stroom voor het eigen bedrijf.

Ambitie?
Het is de ambitie van Dillen Bouwteam om binnen een tijdsbestek van 2 tot 3 jaar:

 • een meer professioneel personeelsbeleid uit te bouwen en daardoor een sterke betrokkenheid van de medewerkers realiseren op zowel binnen het team als naar het bedrijf als geheel. Een laag personeelsverloop en beperkte graad van absenteïsme zijn voor het bedrijf belangrijke evaluatiecriteria.
 • een echte veiligheidscultuur binnen het bedrijf uit te bouwen; 
 • meer duurzaam te produceren, zowel wat materiaal- als energieverbruik betreft.

Concrete invulling?
De aandacht voor een meer professioneel personeelsbeleid werd formeel op gang gefloten door een extensieve ‘nulmeting’. Onder begeleiding van een extern adviesbureau werd een personeelstevredenheidsmeting opgezet. Hierbij werden voor het eerst alle medewerkers en de voltallige directie van het bedrijf betrokken.

Op basis van individuele gesprekken met de werknemers en invullen van bijkomende vragenlijsten werd gepeild naar de ervaring van de eigen rol in de onderneming en het team en de betrokkenheid bij het bedrijf. Uit de SWOT-analyse op basis van deze informatie, werden een aantal prioriteiten geselecteerd. De resultaten werden uitgebreid voorgesteld en besproken met de medewerkers. Hierop werd een selectie gemaakt van actiepunten om te komen tot een verhoogde betrokkenheid van de medewerkers.

Volgende acties werden inmiddels uitgevoerd op 'people'-zijde:

 • Organiseren van een informeel overlegorgaan waar maandelijks aandachtspunten van zowel werknemers als directie kunnen worden besproken
 • Uittekenen van een onthaalbeleid met opmaak van een nieuwe onthaalbrochure, het aanstellen en opleiden van bouwpeters, het inschakelen van jobcoaches
 • Vastleggen van de kerncompetenties die verwacht worden van alle medewerkers
 • Opstellen van gedetailleerde, competentiegerichte functieprofielen voor alle functies binnen het bedrijf in samenspraak met de functiehouders en hun directe leidinggevende (in uitvoering)
 • Opzetten van een kader voor en organiseren van opleiding om systematische functioneringsgesprekken mogelijk te maken binnen de organisatie
 • Organiseren van een nulmeting en uittekenen van een veranderingstraject m.b.t. de veiligheidscultuur in het bedrijf, inclusief opnieuw behalen van VCA-kwalificatie als bedrijf.

Ook op het vlak van 'planet' werden een aantal maatregelen genomen:

 • Laten uitvoeren van een energiescan met opvolgende uitvoering van verbeterpunten naar warmte-isolatie, lichtintensiteit,...
 • Overschakelen op 100% groene stroom voor het eigen bedrijf 
 • Verbeteren van de afvalscheiding en beperking van de afvalstromen.

Daarbij kon Dillen Bouwteam een beroep doen op een aantal externe partners.

Het eerste resultaat?
Dillen Bouwteam professionaliseert haar werking door het uitbouwen van een duurzaam personeelsbeleid. De medewerkers zijn enthousiast over de aanpak.
De eerste tekenen van positieve tendensen zijn inmiddels zichtbaar: het ziekteverzuim is gedaald, het personeelsverloop wordt beperkt, er werden formeel bouwpeters aangesteld met een belangrijke rol in het begeleiden van nieuwkomers en stagiairs, de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf is toegenomen en de interne communicatie is uitgebreid en verbeterd.

Daarnaast heeft het bedrijf zijn elektriciteitsverbruik met ruim 15 % kunnen terugdringen.

Maar voor Dillen Bouwteam blijft MVO een dynamisch gegeven: bepaalde aandachtspunten verliezen hun prioritair karakter – want ze zijn inmiddels verworven! – om plaats te maken voor nieuwe thema’s. Het werk is dus nog niet af!

Deze actie kwam tot stand met financiële steun van minister Freya Van den Bossche en het ESF-agentschap in het kader van de oproep MVO in de KMO.

Uw selectie

 • Energie
 • Hout-, meubelindustrie
 • Praktijkvoorbeelden
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven