ABVV-top schaart zich achter Cradle to Cradle

Cradle to Cradle krijgt steun vanuit de vakbondswereld. Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, is overtuigd van de mogelijkheden van het Cradle to Cradle principe voor de toekomst van onze bedrijven, leefomgeving en werknemers.

Copers sprak op het Grenzeloos Gebruik event, eind maart 2009 in Brussel. Zij stelt vast dat bij ondernemers nog veel aversie bestaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat begrip mag voor haar niet vrijblijvend blijven:

“Belangrijk voor het uitdragen van het Cradle to Cradle-principe is de mentaliteitsverandering. Cruciaal is dat werknemers niet enkel uitvoerders zijn. We moeten draagvlakken creëren voor de werknemers, maar ook voor leveranciers en andere betrokkenen. Een technologische innovatie is immers ook een sociale innovatie.”

De omschakeling in productieprocessen naar het idee van Cradle to Cradle moet goed begeleid worden, oppert de topvrouw van de socialistische vakbondskoepel. Anders bestaat  het gevaar dat men foute verwachtingen creëert, of dat men onrust en onzekerheid naar de toekomst toe veroorzaakt bij werkgevers en -nemers.

Voor Caroline Copers moet innovatie op de sociale agenda komen vanaf 2010. Overleg met alle betrokkenen acht zij hierbij onontbeerlijk.

Copers: “We merken dat leiders van bijvoorbeeld traditionele familiebedrijven moeilijk te overtuigen zijn van de winst van het werken volgens het Cradle to Cradle principe, het is nog onvoldoende bekend, en dat zal veel tijd en overtuigingskracht van onzentwege vergen. Innovatie is voor ons een sociaal verhaal. Wij zien het als onze taak duidelijk te maken dat de betrokkenheid van werknemers bij de restyling van productieprocessen en beleid voor een win-winsituatie zorgt.”

Uw selectie

  • Praktijkvoorbeelden
  • Openbare besturen
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven