Nieuw Cleantech platform opgericht

bedrijf:
Cleantech
website:
www.cleantechplatform.be

De Universiteit Hasselt en LRM lanceren in samenwerking met diverse partners het Cleantechplatform.be. Dit multi-sectoraal platform is een broedplaats waar diverse partijen rond het thema cleantech samenwerken.

Deze verhoogde interactie tussen bedrijven, investeerders, overheden en kennisinstellingen moet leiden tot een versnelling van bedrijfseconomische activiteiten in dit
kader. De mythe dat milieu-investeringen enkel geld kosten moet definitief de wereld uit. Kortom, het
Cleantechplatform.be wil de bestaande kennis binnen de betrokken kennisinstellingen activeren en de
ontwikkeling van bedrijfsrelevante kennis stimuleren met als doel nieuwe bedrijfseconomische projecten te creëren.

Alle “Cleantech” is een verzamelnaam van producten, diensten en processen op basis van technologieën die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact minimaliseren. Belangrijk hierbij is het uitzicht op economische toegevoegde waarde in combinatie met milieuwinst. Daarbij is het gebruik van hernieuwbare materialen en energiebronnen van belang.

Meer informatie kan u vinden op het Cleantech platform.

Uw selectie

  • Onderwijs
  • Duurzaam materiaalgebruik
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven