Milieubarometer

bedrijf:
WWF en Ecolife
website:
www.ecolife.be

De milieubarometer werd ontwikkeld door WWF en Ecolife vzw met de financiële steun van de Vlaamse Regering. Het is een online website met vragen die door een milieu- of duurzaamheidsambtenaar moeten worden ingevuld. De focus van de milieubarometer ligt, zoals de naam al doet vermoeden, exclusief op het milieu.

De negen thematische indicatoren die onderzocht worden zijn energie, water, afval, mobiliteit, hinder en vervuiling, natuur en groen, milieuvriendelijk groenbeheer, scholen, milieuvriendelijke producten.  Voor elke indicator krijg je een score tussen 1 en 5 toegedeeld, gebaseerd op de antwoorden op de thema-vragen. De criteria die gehanteerd worden bij de bepaling van de scores zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen op Vlaams niveau (bijvoorbeeld 30% minder CO2 uitstoot van huishoudens tegen 2020, in vergelijking met 1990). Het vele cijfermateriaal dat nodig is bij deze milieubarometer dient op verschillende instanties aangevraagd te worden.

Om de uiteindelijke score op de milieubarometer te kennen moeten twee calculatoren worden ingevuld. De ene berekent een score voor de interne milieuzorg in gemeentelijk gebouwen (voetafdruk-calculator, resultaat in hectare ecologische voetafdruk ), de andere berekent de algemene milieutoestand in de gemeente (milieu-indicatoren). Er wordt per gebouw, per gemeentelijk werknemer en per inwoner een voetafdruk berekend. Het resultaat van de voetafdruk-calculator en dat van de milieu-indicatoren worden samen omgezet in een totaalscore genaamd de milieubarometer. Deze score ligt tussen 1 (heel slecht) en 10 (uitstekend).

De ecologische voetafdruk heeft louter een relatieve waarde. De interpretatie gebeurt in vergelijking met vorige jaren of andere entiteiten. 

 

Uw selectie

  • Goed besturen
  • Openbare besturen
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven