ISO 26000 Quick scan

contactpersoon:
Timo Cochius, tcochius@csr-academy.com of via 010-297.40.20
bedrijf:
CSR Academy
website:
www.iso26000scan.nl

Deze online quick scan heeft als doel om organisaties en particulieren een idee te geven van de inhoud van ISO 26000. Op basis van 14 vragen krijg je een score in welke mate uw organisatie al voldoet aan de norm en wordt ze vergeleken met andere organisaties die wat betreft aard en omvang hetzelfde zijn.

Het doel van deze quick scan is om organisaties meer vertrouwd te maken met de inhoud en structuur van de nieuwe norm ISO 26000.

Aan de hand van 14 vragen wordt aan elke organisatie een score toebedeeld in welke mate hun organisatie al voldoet aan de vereisten van de richtlijn. Daarnaast wordt elke organisatie ook vergeleken met andere organisaties die wat betreft activiteiten en grootte hetzelfde zijn. De scan is op 10 minuten volledig ingevuld.

Het voordeel is dus dat ze niet veel tijd in beslag neemt en toch een introductie geeft over de norm. Deze quick scan is gratis en volledig online in te vullen. Indien organisaties wensen de norm verder te implemneteren en integreren in hun beleid kunnen ze een uitgebreide scan aanvragen die zowel individueel als in groep wordt uitgevoerd. Deze uitgebreide scan is niet gratis en de kostprijs is afhankelijk van de grootte en specifieke verwachtingen van de organisaties. 

Uw selectie

  • Land-, tuin en bosbouw, visserij
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven