Publicaties (verwijderen) verfijnd met Werknemersbetrokkenheid (verwijderen) en Bank, verzek., post, telecom (verwijderen) 1 - 8 van 8 resultaten

Employee involvement: wie zijn de actoren?

Werknemersvrijwilligerswerk maakt integraal deel uit van elke MVO-strategie. Bovendien mogen we niet vergeten dat het een laagdrempelige zichtbare instap is voor iedereen, waardoor er te gepasten tijde een meer complexe materie kan worden aangesneden.

Meer informatie
European SME's and social and environmental responsibility

In deze publicatie worden de resultaten weergegeven van een Europees onderzoek over KMO's en MVO.

Meer informatie
Handboek "Management in de sociale economie" verschijnt deze zomer

De sector van de sociale economie waarin men naast economische meerwaarde ook sociale doelstellingen wil realiseren, is in volle ontwikkeling. Een verdere uitbouw van de professionalisering is de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Deze publicatie ten behoeve van leidinggevenden en stafmedewerkers in de sociale economie wil hefbomen aanreiken om binnen de sector de ontwikkeling van de organisaties verder te versterken. Het boek biedt een breed palet aan managementtools en -methodieken, gebaseerd op jarenlange ervaring. De lezer kan het handboek dan ook gebruiken in functie van zijn eigen vragen en specifieke situaties.

Meer informatie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen motiveert en verlaagt stress

Securex, specialist inzake personeelsbeheer, beëindigde in 2011 hun onderzoek in het kader van MVO en werknemersbetrokkenheid. Het onderzoek baseerde zich op Belgische ondernemingen en focuste op de bekendheid van MVO onder werknemers, het belang van MVO voor werknemers en de impact op hun motivatie.

Meer informatie
Onderzoek naar de Effecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op Verschillende Aspecten van de Werkhouding van Werknemers

Een belangrijke gedachte van deze tijd is dat bedrijven naast het streven naar winst ook rekening moeten houden met het effect van hun activiteiten op het milieu en dat ze oog hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Deze opvatting wordt gevangen onder de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De aandacht voor MVO bevindt zich op dit moment op een historisch hoogtepunt. Jaarlijks stijgt het aantal gedragscodes binnen het bedrijfsleven, steeds meer bedrijven stappen over op duurzamere productiemethoden en bedrijven investeren meer dan ooit in de relaties met hun omgeving en in de vormgeving van hun maatschappelijke betrokkenheid. MVO staat voor veel bedrijven tegenwoordig als een prioriteit op de strategische agenda.

Met de groeiende aandacht voor MVO heeft ook het onderzoek naar de effecten van MVO een vlucht genomen. Tot op heden lag de focus in empirisch onderzoek naar de effecten van MVO vooral op organisatorische en financiële prestaties. Een sterk onderbelichte tak van onderzoek kijkt naar de effecten van MVO op werknemers. Een positief verband tussen de twee concepten MVO en werkhouding kan directe gevolgen hebben voor de focus van MVO op interne stakeholders. Literatuur laat immers zien dat werknemers met een positieve werkhouding minder snel geneigd zijn ontslag te nemen, meer betrokken zijn bij organisatieprocessen, meer gedrag vertonen in lijn met organisatiedoelen en gezonder en gelukkiger zijn.

Meer informatie
Sociale dialoog maakt het verschil - resultaten van het DIAMOND-project

Het ABVV en ACV werkten rond diverse MVO-thema’s een aantal specifieke acties en instrumenten uit. Dit gebeurde binnen het zogenaamde DIAMOND-project (DIAloog Maatschappelijk ON Dernemen). Een project met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, waarbij Arbeid & Milieu en het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven optraden als partners van ACV en ABVV.

Meer informatie
The State of Social Entrepreneurship in Belgium

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap spelen zonder twijfel een belangrijke complementaire rol in onze economie en maatschappij bij het aanpakken van de belangrijke maatschappelijke uitdagingen die zich aanbieden.

Het nastreven van sociale doelstellingen op een 'ondernemersmanier' en daarbij zowel sociaal als economisch vooruitgang boeken, doet een 'shared value' economie ontstaan die op een positieve manier inwerkt op de maatschappij en haar uitdagingen.This Belgian SEFORIS country reports highlights bel
ow 10 remarkable questions, findings,
topics of debate to illustrate the current status o
f social entrepreneurship. Therefore some
literature and desk research, interaction with stak
eholders took place.

Meer informatie
Werk schenken. De werknemer als vrijwilliger: hoe en waarom?

Deze gids over werknemers-vrijwilligerswerk gaat in op de voordelen van employee involvement, geeft een overzicht van concrete manieren om projecten te realiseren, en verwijst naar een aantal nuttige adressen en informatiebronnen. Je vindt er ook heel wat praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

Meer informatie

Verfijn uw zoekactie

Geen verfijning mogelijk.Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven