Diversity bvba

contactpersoon:
Dr. Suzan Langenberg
e-mailadres:
s.langenberg@diversity.be
website:
www.diversity.be

Diversity bvba ondersteunt organisaties om de spanning tussen techniek en innovatie te begrijpen als een vruchtbare spanning. De filosofie van waaruit Diversity met mensen werkt is niet gericht op eenduidigheid en eenvormigheid, maar op hoe mensen vanuit hun verschil een bijdrage kunnen leveren aan een organisatie. de medewerkers van Diversity bvba twintig jaar ervaring in begeleiding en in het inrichten van maatgerichte trajecten gebaseerd op een specifieke - op ontwikkeling gerichte - vraag van de klant. Dit gebeurt zowel voor klanten in de publieke als in de private sector. In de loop van de jaren hebben de medewerkers van Diversity bvba hierin een werkwijze ontwikkeld die specifiek en eigen is.

Diversity bvba  bestaat uit een team van tien mensen en heeft een groep van twintig Frans- en Nederlandstalige freelancers tot haar beschikking die ingezet worden in verschillende grootschalige projecten. Diversity is al sinds haar oprichting lid van verschillende bedrijfsethische netwerken. Diversity verricht onderzoek, functioneert als denktank voor opdrachtgevers en geeft opleiding met betrekking tot het implementeren van integriteitstrategieën. In de adviestrajecten heeft zij zich vooral gericht op het ondersteunen van organisaties in het veranderen van de mentaliteit en attitude van werknemers, leidinggevenden en bestuurders ten aanzien van MVO-gerelateerde thema´s.
Aandacht gaat naar kritische analyse, zelfkritische attitude, creëren van risicobewustzijn, inschatten van effecten van risicogedrag en het leren denken in relationele verbanden.

Diversity bvba heeft veel ervaring in het verzorgen van opleidingstrajecten met een strikt afgebakende inhoud en procedure, zoals de gecertificeerde opleidingen en opleidingen ter voorbereiding van overgangsexamens. Deze en andere projecten voert Diversity uit voor zowel het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), als voor afzonderlijk federale overheidsdiensten en bedrijven. Het gaat hier om grootschalige projecten waaraan duizenden ambtenaren deelnemen.

De opleidingen van Diversity bvba zijn Qfor gecertificeerd.


Diversity bvba biedt maatgerichte ondersteuning met betrekking tot:
-    MVO Analyse (stand van zaken in bedrijf) en advies
-    Opzetten en implementeren van een integriteitsstrategie
         - Stakeholderanalyse
         - Opzetten van een stakeholderdialogen
         - Organisatie van ‘ronde tafels’ met belanghebbenden
         - (Morele) Dilemmatrainingen rond vastgestelde thema’s met opdrachtgevers en/of door inbreng van thema’s door deelnemers
         - Opzetten van een ‘integriteitscharter’
         - Advies met betrekking tot bestuurlijke integriteit

Uw selectie

  • Hout-, meubelindustrie
  • MVO communicatie en rapportering
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven