Cevora vzw

contactpersoon:
Aline Van der Borght
e-mailadres:
Aline.vanderborght@cevora.be
website:
www.cevora.be

Cevora vzw is het vormingscentrum van het Paritair Comité 218 (ANPCB) en biedt een brede waaier van opleidingen voor bediendenwerknemers én -werkzoekenden aan. De doelgroep zijn mensen uit verschillende sectoren zoals de bouw-, handel-, ICT- en grafische industrie. Cevora staat voor kwaliteitsvolle en kosteloze opleidingen.

Voor werknemers heeft Cevora een uitgebreid leeraanbod om hun competenties in hun huidige job te optimaliseren.

Cevora wil ook nieuwe kansen creëren voor ‘risicogroepen’ zoals langdurig werklozen, vrouwen, 45-plussers, laaggeschoolden en allochtonen. Werkzoekenden worden bij ons binnen de zes maanden omgeschoold in functie van moeilijk invulbare vacatures. Reken op een slaagpercentage van 80%!

Cevora geeft aan jongeren tussen de 15 en 25 via alternerend werken en leren een stageplaats waar deze personen praktijkgerichte ervaring voor de toekomst kunnen genieten en begeleidt eveneens ontslagen 45- plussers naar een nieuwe job ((outplacement).

Onlangs heeft Cevora de handen in elkaar geslagen met VDAB en kunnen ‘nieuwe’ werkzoekenden, getroffen door de economische crisis, ook voor een werknemersopleiding bij ons terecht.

Uw selectie

  • Hout-, meubelindustrie
  • Competentieontwikkeling
  • Opleidings- en adviesverstrekkers
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven