CCI.BE (Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België)

contactpersoon:
Veerle Geeraerts, projectverantwoordelijke Quadrant, Tel: 02/209 05 50
e-mailadres:
vgeeraerts@cci.be
website:
www.cci.be

Voka (http://www.voka.be) is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door Voka - Vlaams Economisch Verbond en Voka - Kamers van Koophandel. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, vertegenwoordigt 18.000 ondernemingen en organisaties uit 24 sectoren. Het aanbod van Voka  is zeer divers en steeds gericht op het ondersteunen en begeleiden van organisaties en bedrijven in verandering en groei.

Voka - Vlaams Economisch Verbond staat voor standpuntbepaling en belangenbehartiging (lobbying bij politiek, overheid en overleg met sociale partners). Dit alles wordt ondersteund door een sterk kenniscentrum.
 
De acht Voka - Kamers van Koophandel staan voor netwerking en een sterke dienstverlening (ondernemingsloket, opleidingen, vorming, infosessies, werkgelegenheidsinitiatieven, informatie, ...)

De Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België is de overkoepelende organisatie voor de Kamers van Koophandel in België en voor de Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland. Zij verdedigt de belangen van haar leden en vertegenwoordigt het kamernetwerk op nationaal, Europees en internationaal niveau. De Federatie plaatst duurzaamheid en MVO hoog op de agenda van de Kamers.

Quadrant – Lerende netwerken MVO startte in 2004 in Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (projectcoördinator: Marc d’Hoore) in samenwerking met Sustenuto (adviesbureau).

In navolging van het succes werd beslist het concept uit te rollen over heel België (onder coördinatie van de Federatie).  Alle Belgische Kamers van Koophandel organiseren Quadrant Lerende netwerken.

Bedoeling is om bedrijven te sensibiliseren rond MVO maar ook om hen aan te zetten tot actie.

Het concept van lerend netwerk, waarmee de Vlaamse Kamers reeds lang vertrouwd zijn, wordt gebruikt om MVO te integreren in de bedrijfsstrategie, met een duidelijke koppeling naar de kernactiviteiten van de onderneming.

Het Quadrant leertraject bestaat uit zes sessies van een halve dag.  Na een kennismaking met het begrippenkader en het uitvoeren van een zelfevaluatie volgt een duurzaamheidsanalyse, waarbij elk bedrijf kijkt naar de maatschappelijke impacten van haar kernactiviteiten en zoekt naar oplossingen om negatieve impacten te beperken. Het resultaat is een actieplan dat wordt besproken met de andere collega-bedrijfsleiders die deelnemen aan het lerend netwerk .

Deelnemers van alle lerende netwerken ontmoeten elkaar tijdens een gemeenschappelijk evenement.

Uw selectie

  • Hout-, meubelindustrie
  • Competentieontwikkeling
  • Opleidings- en adviesverstrekkers
Terug naar selectie


Navigatie


Zoeken© MVO Vlaanderen Koning Albert-II laan 35 bus 20, 1030 Brussel info@mvovlaanderen.be tel. +32 (0)3 877 16 04 disclaimer
MVO Vlaanderen is een initiatief van Vlaamse overheid naar boven