Aan de slag

Kom meer te weten over hoe u maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt ondersteunen binnen uw bedrijf of organisatie. Dit luik van de website leert u hoe met mvo aan de slag te gaan. Evalueer eerst hoever u staat. Gebruik dan de stappenplannen en instrumenten om verder te geraken, al of niet met externe hulp.

Hoe start ik zelf?

U wilt ook met mvo beginnen binnen uw bedrijf maar weet niet goed waar?
Hier vindt u alle informatie en praktische instrumenten om snel aan de slag te gaan

Starten met MVO

Of wie kan me helpen?

Voor persoonlijke ondersteuning kunt u ook beroep doen op onze adviseurs en netwerken:

Vind adviseurs en netwerken

Instrumenten

Met deze tools kan u evalueren hoe ver u staat, en welke stappen u kan ondernemen om er op vooruit te gaan.

MVO-compas

Op dit moment bestaan er vele standaarden voor (aspecten van) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor bedrijven en organisaties is het niet altijd eenvoudig om de bomen door het bos te zien en een goed geïnformeerde keuze te maken voor de standaard die bij hun doelstellingen past. Om die reden heeft MVO Vlaanderen een aantal MVO-standaarden in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt hoe deze zich op belangrijke punten tot elkaar verhouden.

ISO 26000 geldt hierbij als referentie waartegen de andere instrumenten worden afgezet.

AA1000

AccountAbility publiceert de AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015

AccountAbility lanceerde de definitieve versie van de AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015. Een deel van de AA1000 Series of Standards geeft praktische aanwijzingen over hoe u efficiënte stakeholdersbetrokkenheid kunt beoordelen, ontwerpen, implementeren en hoe erover te communiceren.

De AA1000SES illustreert relevante en sterke procedures voor de volledige beheercyclus van stakeholderbetrokkenheid. Het bevat verfijningen en updates op basis van opvattingen van deskundigen en mensen uit de praktijk.

Deze nieuwe standaard is het resultaat van een breed internationaal multi-stakeholdersproces. Het evolueerde doorheen de jaren, zodat het een benchmark vormt voor kwalitatief goede betrokkenheid.

De AA1000SES is een bruikbaar instrument als ondersteuning voor het risicobeheer, de bescherming van de license to operate, het verbeteren van het merk, en het effent de weg voor het verbeteren van de algehele duurzaamheidsprestaties van de organisatie.

MVO-wegwijzer en scan ISO 26000

De MVO-wegwijzer en scan ISO 26000 van MVO Nederland nemen u bij de hand om mvo op een structurele manier toe te passen in uw bedrijf volgens ISO 26000. Ontdek wat mvo voor uw bedrijf betekent en hoe u mvo in uw bedrijfsvoering kunt opnemen volgens de internationale richtlijn ISO 26000.

Tools om arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren

Het verzekeren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bij onderaannemers is een grote – en vaak complexe – uitdaging voor heel wat bedrijven met internationale productieketens. UN Global Compact ontwikkelde verschillende handige instrumenten die hulp bieden om gezonde en veilige arbeidsstandaarden te implementeren en onderhouden.

Op zoek naar meer ideeën?

Kijk ook zeker naar onze evenementen. Zo kan u bijvoorbeeld
concrete training sessies bijwonen of meer omkadering bekomen.

Alle evenementen